Miten suoalueet ovat syntyneet?

Miten suoalueet ovat syntyneet?

Vastaus

Soita muodostuu erityisesti ilmastossa, jossa sademäärä on haihtumista suurempi. Soistumista tapahtuu myös silloin, kun eloperäisen aineksen hajoaminen on hitaampaa kuin sen kerrostuminen. Turve syntyy hajoamatta jääneistä kasvinosista.

Suomessa suot syntyvät kolmella eri tavalla. Järvet ja lammet kasvavat umpeen ja suokasvillisuus leviää vähitellen reunoilta alkaen. Umpeenkasvu voi olla pohjan- tai pinnanmyötäistä. Metsämailla soistuminen voi alkaa kosteista painanteista. Pohjavesi yltää lähelle pintaa ja rahkasammalet ja muut suokasvit alkavat vallata alaa. Näin muodostuva turve alkaa tukahduttaa muuta kasvillisuutta. Kolmas soistumistapa on vedestä paljastuvan maan soistuminen. Kun uutta, kosteaa maata paljastuu meren rannoilla, se usein soistuu. Soistumista voi tapahtua myös järvien rantojen vesijättömailla.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi