Miten saisin selville tietyn asunto-osakkeen (osoitetieto on) myyntihinnan ja...

Miten saisin selville tietyn asunto-osakkeen (osoitetieto on) myyntihinnan ja...

Miten saisin selville tietyn asunto-osakkeen (osoitetieto on) myyntihinnan ja kaupan myyntipäivän? Kauppa on tehty noin kolme vuotta sitten. Tiedustelin asiaa taloyhtiön isännöitsijältä, ja hän ilmoitti, ettei voi kertoa asiaakenellekään "ulkopuoliselle" (en ole talon asukas). Eivätkö asunto-osakkeiden kauppahinnat ole julkisia? Tarvitsen tietoa toissijaisena perijänä tietojen tarkistukseen. On valitettavasti syytä epäillä "uskottujen miesten" laatiman perukirjan oikeellisuutta.

Vastaus

Verottajalla on tiedot asunto-osakkeiden kaupoista. Verovelvollisen tulee antaa asuntokaupasta veroilmoituslomake 9 "Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta". Lomake tulee antaa, vaikka luovutuksesta saatu voitto ei olisikaan veronalaista tuloa. Lomakkeella annetaan luovutushinta ja -aika.
http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=4887;101100

Verohallinnon yhteystiedot: http://www.vero.fi/nc/mainframes.asp?path=5,420&domain=VERO_MAIN&languag...

Kommentit (0)

Vastauksesi