Miten ruuansulatuselimistön erittämät entsyymit ja hormonit osallistuvat...

Miten ruuansulatuselimistön erittämät entsyymit ja hormonit osallistuvat...

Miten ruuansulatuselimistön erittämät entsyymit ja hormonit osallistuvat ravintoaineiden pilkkomiseen?

Vastaus

Entsyymit ovat proteiineja, jotka katalysoivat, eli nopeuttavat kemiallisia reaktioita huomattavasti. Entsyymien toiminta johtuu niiden rakenteesta. Lisäksi niiden rakenteesta johtuu se, että kukin entsyymi toimii vain tietyn kemiallisen reaktion katalyyttinä.

Jotta elimistö pystyisi hyödyntämään ruoassa olevat ravintoaineet on ne pilkottava ensin pienemmiksi osatekijöiksi. Ruoansulatusentsyymit pilkkovat ruoan makromolekyylit niiden pienempiin rakennetekijöihin.

Ruoansulatusentsyymit luokitellaan niiden aineiden mukaan joita ne pilkkovat. Proteaasit, kuten pepsiini, ja peptidaasit pilkkovat proteiineja aminohapoiksi, lipaasit pilkkovat rasvoja rasvahapoiksi ja glyseroliksi, karbohydraasit pilkkovat hiilihydraatteja sokereiksi, nukleaasit pilkovat nukleiinihappoja nukleotideiksi.

Esimerkiksi syljessä oleva amylaasi pilkkoo tärkkelyksen glukoosiksi ja maltoosiksi. Tärkkelys on sokerimolekyylien muodostama ketju. Sen takia esimerkiksi leipä alkaa maistumaan makealta, jos sitä pureskelee suussa riittävän kauan. Amylaasi toimii siten että se hydrolysoi, eli rikkoo tärkkelyksessä olevia sokerimolekyylien välisiä vetysidoksia, muodostaen näin glukoosia ja maltoosia.

Tärkeimpiä ruoansulatushormoneita ovat ainakin gastriini, sekretiini, kolekystokiniini ja GIP (engl. Gastric Inhibitory Polypeptide).

Gastriini lisää mahalaukun mahanesteen suolahapon eritystä ja mahalaukun seinämän kasvua. Sekretiini lisää sapen eritystä maksassa ja lisää haimanesteen eritystä. Kolekystokiniini supistaa sappirakkoa, aiheuttaen sappinesteen kulkeutumisen ohutsuoleen ja lisää haiman ruoansulatusentsyymien eritystä. GIP vastaavasti estää suolahapon ja pepsiinin eritystä, sekä lisää insuliinintuotantoa.

Lähteet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Digestive_enzymes

http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme

http://en.wikipedia.org/wiki/Amylase

http://en.wikipedia.org/wiki/Digestive_hormone#Digestive_hormones

Kommentit (0)

Vastauksesi