Miten ravinto kulkeutuu kasvin eri osiin?

Miten ravinto kulkeutuu kasvin eri osiin?

Vastaus

Kasvit ottavat ravintoa ensisijaisesti maaperästä juuriensa avulla. Jonkin verran ravintoa ne saavat myös lehtiensä kautta. Ravintoaineet imeytyvät juuriin maaperästä kemiallisina ioneina, veden mukana. Juurista ravinteiden on kulkeuduttava eteenpäin, kasvin soluihin. Varrella on tärkeä tehtävä ravinnon kuljettamisessa juuresta eteenpäin kasvin muihin osiin.

Ravinteet kulkeutuvat kasvissa kahdella tavalla: massavirtauksena eli veden liikkeen mukana, tai diffundoitumalla eli siten, että molekyylit liikkuvat väkevämmästä liuoksesta laimeampaan tasoittaen pitoisuuksia vähitellen. Juuressa ravinteet kulkevat ensin soluväleissä. Niiden on kuitenkin läpäistävä solukalvo, jotta ne voivat osallistua kasvin aineenvaihduntaan. Kasvin solukelmu valikoi, mitä aineita se päästää lävitseen. Nuorissa soluissa, eli juuren kärjessä ja juurikarvoissa ravinteiden pääsy soluun on helpompaa. Tietyt ravintoaineet, kuten typpi, fosfori, kalium ja magnesium, liikkuvat kasvien sisällä helposti, ja toiset aineet taas hankalammin.

Kommentit (0)

Vastauksesi