Miten rankaiseminen pannaan täytäntöön kun suomen kansalainen ja suomessa...

Miten rankaiseminen pannaan täytäntöön kun suomen kansalainen ja suomessa...

Miten rankaiseminen pannaan täytäntöön kun suomen kansalainen ja suomessa pysyvästi asuva saa tuomion ruotsissa törkeästä rattijuopumuksesta. Missä rangaistus tulee suorittaa?? Saako tuomittu itse valita joko ruotsin tai suomen ja joutuuko oikeaan vankilaan vai avovankilaan, ensikertalainen. Kuinka pian tuomion julkistamisesta tuomio tulee panna täytäntöön eli kuinka pian joutuu istumaan.

Vastaus

Valitettavasti vastaajaryhmän pätevyys ei oikein riitä tällaisten monitahoisten oikeudellisten kysymysten vastaamiseen varsinkin kun kysymys on ensisijaisesti Ruotsin laeista ja siellä noudatettavista käytännöistä.

Tässä kuitenkin joitakin hajahuomioita laeista, joita ilmeisesti tullaan soveltamaan. Ruotsin lait ovat luettavissa netissä, esim. osoitteessa https://lagen.nu/ .

Rattijuoppoudesta pykälät 4 ja 4 a osoitteessa
http://www.google.com/custom?q=lag+om+straff+f%C3%B6r+vissa+trafikbrott&... (Lag om straff för vissa trafikbrott)
Sivulla luettavissa myös oikeustapauksia.
Törkeästä rattijuoppoudesta voidaan enimmillään tuomita vankeuteen kahdeksi vuodeksi. Ylimalkainen vilkaisu yllä mainitun nettisivun esittelemiin oikeustapauksiin näyttää viittaavan siihen, että tuomiot ovat käytännössä olleet kuukauden tai pari vankeutta.

Ruotsin lain mukaan tuomio voidaan antaa ehdollisena (Brottsbalk, 27. luku). Ehdolliseen tuomioon voidaan liittää sakkoja tai yhteiskuntapalvelua. Koska oikeustapausten aiheena näyttää usein olleen tuomitun anomus muuttaa ehdoton tuomio ehdolliseksi, on luultavaa, että jälkimmäistä rangaistusvaihtoehtoa on usein sovellettu rattijuoppoustapauksissa.

Vankilarangaistuksen toimeenpanosta esim. Brottsbalk, 26. luku ja Lag om kriminalvård i anstalt (7. pykälä perusteista avoimeen tai suljettuun laitokseen sijoittamisesta). Yksityiskohtaisia tietoja vankeustuomion toimeenpanosta löytyy myös Krimanalvårdenin tiedotteesta "När dom har avkunnats"

http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Faktablad_Doms_...

Normaaliaika tuomion täytäntöönpanolle olisi kai seuraavanlainen:
alioikeuden tuomio ja siitä ilmoittaminen 1 viikko;
valitusaika 3 viikkoa; sijoittamissuunnitelman laatiminen, johon tuomitulla on kymmenen päivän huomautusaika; lopullisen suorituspaikan harkinta, joka kestää noin kolme viikkoa; rangaistuksen suoruttaminen alkaa 51 vuorokautta suorituspaikkapäätöksen saamisesta.

Painavissa poikkeustapauksissa voidaan tuomion suorittamiselle myöntää lykkäystä korkeintaan yksi vuosi.

Mikäli tuomittu ei tule suorittamaan tuomiotaan, hänet etsintäkuulutetaan. Alle yhden vuoden tuomio vanhenee viidessä vuodessa.

Painavista syistä hallitus voi myöntää armahduksen. Armonanomuksen käsittelyaikana, joka kestää yleensä pari kuukautta, tuomiota ei panna täytäntöön.

Alle kuuden kuukauden tuomio voidaan anomuksesta muuttaa elektronisesti valvotuksi kotiarestiksi (http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=2&id=5 ). Arvelisin, että tämänmuotoisen Ruotsissa annetun tuomion Suomessa suorittaminen ei ole mahdollista.

Ruotsissa annettu vankilatuomio voidaan anomuksesta suorittaa Suomessa, tästä myös suomalainen laki osoitteessa

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630326

Käytännössä voi sanoa, että viranomaisilla on varsin suuri valta valittaessa eri vaihtoehtojen välillä.

Kannattaa tutustua myös Suomen Rikosseuraamuslaitoksen sivuun http://www.rikosseuraamus.fi/ .

Kommentit (0)

Vastauksesi