Miten rahaa "pestään"?

Miten rahaa "pestään"?

Jos minulla olisi esim. 10 miljoonaa € laitonta rahaa, niin miten siitä saisi laillista?

Vastaus

Rahanpesu on rikos eikä siten tuosta rahasummasta saisi laillista mitenkään. Rahanpesullahan yritetään saada rikollisin keinoin hankituttu raha lailliseen kiertokulkuun ja siten häivyttää sen alkuperä. Rahanpesussa keskeisiä toimijoita ovat erilaiset yhtiöt ja pankit (kuten luottolaitokset, sijoitusrahastot, panttilainaamot, tilitoimistot jne.), joiden kautta rahoja yritetään ujuttaa markkinoille. Suomessa rahanpesun selvittelykeskus tutkii epäilyttäviä tai poikkeavia liiketoimia. Myös Finanssivalvonta seuraa elinkeinoelämää ja kehottaa tekemään rahanpesuilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista. Rahanpesulain tavoitteena on "estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja tutkintaa sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Laissa säädetään lisäksi eräiden toimintojen rekisteröitymisvelvollisuudesta sekä tällaisille toiminnoille asetettavista vaatimuksista ja valvonnasta."

Rikoslaissa rahanpesusta tuomitaan joko sakkoihin tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Myös rahanpesun yritys on rangaistava. Rahanpesun kohteena ollut omaisuus tuomitaan valtiolle menetetyksi. Joissakin tapauksissa ko. omaisuus voidaan tuomita myös edunpalautuksena tai vahingonkorvauksena esirikoksella loukatulle osapuolelle.

Aiheesta lisää allaolevissa linkeissä.

Kommentit (0)

Vastauksesi