Miten puu voi upota vedessä (esim. uppotukki) vaikka sen tilavuuspaino on...

Miten puu voi upota vedessä (esim. uppotukki) vaikka sen tilavuuspaino on...

Vastaus

Veden tiheys on suurin piirtein tuhat kilogrammaa yhtä kuutiometriä kohden.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vesi

Puu taas koostuu enimmäkseen selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä.

http://ipst.gatech.edu/faculty/ragauskas_art/technical_reviews/Chemical%...

Sellullosan tiheys on noin 1580 kilogrammaa yhtä kuutiosmetriä kohden, hemiselluloosan 1660 ja ligniinin 1410.

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0348-8/urn_isbn_978-...

Valtaosalla puun ainesosista tiheys on siis suurempi kuin veden tiheys. Pikemminkin pitäisi näin ollen kysyä, miksi puu kelluu, vaikka se on huomattavasti raskaampaa kuin vesi. Puu ei kuitenkaan ole yhtenäistä massaa, vaan sen sisällä on huokosia, jotka kuivassa puussa ovat täyttyneet esimerkiksi ilmalla. Ilman ja puuaineksen muodostaman kokonaisuuden tiheys on vettä pienempi, jolloin puu kelluu. Kun puu kostuu tarpeeksi eli kun puun huokoset täyttyvät vedellä, kokonaisuuden tiheys muuttuu veden tiheyttä suuremmaksi ja puu vajoaa pinnan alle.

Keskustelua aiheesta:
http://sfnet.tiede.fysiikka.narkive.com/dQQAceIN/kysymysta

Kommentit (0)

Vastauksesi