Miten psykologia tai kasvatustiede luokittelee lasten eri persoonallisuus- tai...

Miten psykologia tai kasvatustiede luokittelee lasten eri persoonallisuus- tai...

Miten psykologia tai kasvatustiede luokittelee lasten eri persoonallisuus- tai temperamenttityypit? Mistä kirjallisuudesta tietoa eri tyypeistä saa?

Vastaus

Temperamentin (ja persoonallisuuden) tyypittelyjä on tietysti lukuisia. Jo siksikin, että temperamenttitutkimuksella oli jo alkuvaiheessaan 1950-luvulla kolme erilaista lähtökohtaa. Yksi suunta käynnistyi haastaakseen psykoanalyyttiset selitykset, toinen rönsy etsi persoonallisuuden yleistä rakenteellista alkuperää ja kolmas lähti vauvojen yksilöllisten erojen havaitsemisesta ja tunnistamisesta. Mutta joitakin tärkeitä käsitteitä ovat pohtineet monet tutkijat. Ihminen voi olla helppo tai vaikea, estynyt tai estoton. Yksi keskeinen erotteleva piirre on taipumus lähestyä tai välttää: lähestyjä hakee kontaktia ja tarttuu asioihin rivakasti, välttäjä taas vaatii aikaa ja turvallisten tilanteen. Temperamenttiin vaikuttaa myös intensiteetti: rajuus tai varovaisuus. Mutta tarkemmin sinun kannattaa tutustua ”peruspiirteiden” variaatioihin ja sitä kautta eri typologioihin juuri kirjallisuuden kautta.

Temperamenttiteoriat voidaan karkeasti jakaa aikuisia käsitteleviin ja lapsia luotaaviin teorioihin. Lapsia käsittelevät erityisesti nämä ajatusrakennelmat: Thomasin ja Chessin teoria, Bussin ja Plominin teoria, Kaganin sosiaalisen inhibition teoria sekä Rothbartin ja Derryberryn kehityspsykologinen teoria. Kolmea ensimmäistä teoriaa esittelee ainakin tämä perusteos:

-Keltikangas-Järvinen, Liisa: Temperamentti: ihmisen yksilöllisyys (WSOY, 2004)

Rothbartin ja Derryberryn ajatuksia Keltikangas-Järvinen ei tarkemmin aukaise. Tekstissä vain mainitaan, että heidän mukaansa ”temperamentti tarkoittaa yksilöiden välisiä eroja reaktiivisuudessa ja itsesäätelyssä”. Myös emotionaalisia eroja (ihmisten välisiä eroja heidän tavassaan kokea ja ilmaista perustunteita) korostavat teoriat voidaan katsoa lapsiteorioiksi. Tällainen on esimerkiksi Goldsmithin teoria. Keltikangas-Järvisen mukaan nämä kaikki nimeltä mainitut teoriat ovat niitä keskeisimpiä.

Muita hyviä tiedonlähteitä voisivat olla vaikkapa nämä teokset:

-Kasvatuspsykologia (WSOY, 1995)
-Keltikangas-Järvinen, Liisa: Temperamentti ja koulumenestys (WSOY, 2010)
-Lehtinen, Erno: Kasvatuspsykologia (WSOY, 2001 tai uudempi)
-Meitä on moneksi: persoonallisuuden psykologiset perusteet
>esittelyssä esim. McAdamsin persoonallisuusmalli ihmisen psykologisesta yksilöllisyydestä, joskin enemmän aikuisen näkökulmasta)
-Raina, Liisa: Yksilöt yhdessä: kasvatus ja persoonan laatu (Arator, 2005)
>tyypittelyn perustana ajattelun laatu ja tunnelaatu
-Wagele, Elizabeth: Yhdeksän erilaista oppijaa: ennegrammi kasvattajan ja opettajan oppaana (Atena, 1997)
>”ikivanha” tapa ryhmitellä persoonallisuudet yhdeksään erilaiseen persoonallisuustyyliin
-Viljamaa, Janne: Mitä minä teen tämän lapsen kanssa?: haastavan lapsen kasvatus (Minerva, 2009)
>esitellään ns. Big five -teoria lapsen näkökulmasta

Kirjastojen tietokannoista voit hakea muuta kirjallisuutta esimerkiksi näillä hakusanoilla, yksin tai erilaisina yhdistelminä: temperamentti, persoonallisuus, lapset, luonteenpiirteet, typologiat, teoriat, persoonallisuuden psykologia, persoonallisuuden piirteet, kasvatus (mielellään katkaisumerkin kanssa).

Kokeile vaikkapa yliopistokirjastojen yhteisessä tietokannassa Lindassa seuraavia hakuja:
http://linda.linneanet.fi/
>kirjoita perushaun kenttään: temperamentti lapset > hae
>kirjoita kenttään: persoonallis? teoriat lapset > hae
>tai kirjoita esimerkiksi: luonteenpiirteet lapset > hae

Jo yllä mainittujen teosten lähdeluettelosta pääset mainiosti eteenpäin etsiessäsi tietoa temperamenttityypeistä.

Lähteet:
Keltikangas-Järvinen, Liisa: Temperamentti: ihmisen yksilöllisyys (WSOY, 2004)
Viljamaa, Janne: Mitä teen tämän lapsen kanssa?: haastavan lapsen kasvatus (Minerva, 2009)
http://www.uta.fi/tyt/avoin/verkko-opinnot/sosiaalipsykologia/yksilo.html

Kommentit (0)

Vastauksesi