Miten pitkään (v kk) maahanmuuttaja/turvapaikanhakija/perhe) saa Kelan vastikkettomia perusetuuksia?

Miten pitkään (v kk) maahanmuuttaja/turvapaikanhakija/perhe) saa Kelan vastikkettomia perusetuuksia?

Miten pitkään (v kk) maahanmuuttajien / turvapaikanhakijoiden Kelan etuuksia maksetaan ilman harkinnanvaraa, kuten perustoimeentulo (~ toimeentulotuki, joka siirtyi kunnilta Kelalle) mukaan lukien asuminen ja terveydenhoito kenties edelleen suhteessa siihen missä vaiheessa osa perheestä kenties saapuu Suomeen myöhemmin ellei yhtä aikaa kuin ensimmäinen Suomen Kelan etuuksien saaja? Ellei Kelan ^ etuuksien saajalla mitään muita tuloja Suomesta olisi, kuten työtä tai opintotukea tai sen sellaista, joka voisi laskea osin etuuksien maksamista, mutta kenties vain niitä harkinnanvaraisia osuuksia.

Vastaus

Maahanmuuttajat saavat Kelan etuuksia täsmälleen yhtä kauan ja samoin perustein kuin Suomessa syntyneetkin. Mitään erillista tukea maahanmuuttajille Kela ei maksa. Kelan tukien myöntämisen ehtona kuitenkin pidetään sitä, että Suomessa oleskelu on pidempiaikaista. Tuen saannin edellytyksenä on vähintään vuoden pituinen oleskelulupa. Poikkeuksena ovat EU- ja Eta-maista sekä Sveitsistä muuttaneet maahanmuuttajat, jotka eivät oleskelulupaa tarvitse. Esimerkiksi opiskelijat, työnhakijat tai turvapaikanhakijat eivät ole Kelan tukien piirissä. Turvapaikanhakijat voivat saada Kelan etuuksia vasta kun turvapaikkahakemus on käsitelty ja turvapaikka myönnetty. Kelan etuuksien piiriin ei voi yleensä kuulua, jos saa jotain sosiaalisia etuuksia jostain toisesta maasta. 

Kommentit (0)

Vastauksesi