Miten parhaiten luokitella Euroopan kansanryhmät ja maat?

Miten parhaiten luokitella Euroopan kansanryhmät ja maat?

Eesti luokitellaan Baltian maaksi, koska sijaitsee Baltian niemimaalla. Viron kieli ei kuitenkaan ole kuitenkaan baltilainen kuten latvia ja liettua vaan suomalaisugrilainen kuten suomikin. Suomi luokitellaan yleensä samaan kategoriaan muiden Pohjoismaiden kanssa, vaikka Suomessa pääkielenä oleva suomi ei kuulu skandinaavisiin kieliin. Olisiko suomalaisten parempi myöntää kuuluvansa Itä-Eurooppaan, koska maamme konkreettisesti sijaitsee Euroopan itäpuolella ja pitäisikö Suomi ja Eesti luokitella kiinteämmin samaan maaryhmään? Itse näkisin, että maantieteellisesti kaikki Pohjanlahden kautta kulkevan kuvitteellisen keskilinjan itäpuolella olevat maat ovat Itä-Eurooppaa.

4 vastausta

Kysymyksesi on paremminkin mielipide kuin  tietopalvelukysymys.

Kommentit (0)
02.08.201810:52
3653
67

1980-luvulla Eurooppa oli poliittisesti jaettu mm. EY- ja SEV-maihin. Maat, jotka eivät kuuluneet kumpaankan olivat tässä mielessä puolueettomia. SEVin ja Varsovan liiton hajottua ja EU:n ja NATOn laajennettua länteen, on puhtaasti maantieteellinen tapa luokitella Euroopan maita parempi.

Kommentit (0)
02.08.201801:06
4225
57

Asioita kannattanee useimmiten luokitella vasta sitten, kun luokittelulle on ilmennyt jokin tarve ja käyttää sitten sellaisia luokittelukriteereitä, jotka parhaiten palvelevat juuri sitä tarvetta. Vastaavasti mitään aiemmin tehtyjä luokitteluita ei liene syytä pitää mitenkään ainoina oikeina niin, etteikö uusiin tarpeisiin voitaisi aina määritellä uusia, juuri niihin parhaiten soveltuvia luokitteluita.

Jonkin aiemman luokittelun yhteydessä jo vakiintuneen merkityksen saavuttaneiden termien uudelleen määrittely aiheuttaa kuitenkin helposti enemmän sekaannusta, kuin selvennystä. Hyvä esimerkki tällaisesta sekaannuksesta on mielestäni planeetan uudelleen määrittely 2000-luvulla. Historiallisestihan planeetoiksi on luokiteltu melko epämääräisesti kaikki "isohkot" Aurinkoa kiertävät kappaleet mukaan lukien Pluto. Kun sitten 2000-luvun alussa aurinkokunnan ulkolaidoilta löydettiin muutamia uusia Pluton suuruusluokkaa olevia taivaankappaleita, tuli planeetan määritelmä uudelleen pohdittavaksi. Vuosikausia mietittiin sellaista määritelmää, jonka kaikki aiemmin planeetoiksi määritellyt kappaleet täyttäisivät, mutta uudet eivät. Tälle uudelle luokittelukriteerille ei siis oikeastaan ollut mitään muuta tarvetta, kuin halu jostain sen kummemmin määrittelemättömästä syystä pitää planeettojen joukko ennallaan. Mitään järkevää kriteeriähän ei sitten löytynyt ja päädyttiin luokittelukriteereihin, joiden mukaan Pluto ei enää ole planeetta. Palveleeko tuo uusi määritelmä sitten oikeastaan mitään selkeää tarkoitusta, sitä en osaa sanoa.

Maantieteen puolella usein keskustelua tuntuvat herättävän sellaiset rajat, jotka eivät ole geologisia eivätkä hallinnollisia, kuten vaikkapa Euroopan ja Aasian raja, joka käsittääkseni olisi puhtaasti sopimuskysymys, jos vain olisi olemassa sellaiset sopijaosapuolet, joilla olisi valtuudet asiasta kaikkien muiden puolesta sopia. Myös esimerkiksi Skandinavian raja tuntuu olevan keskustelupalstoilla suosittu aihe. Yksille se tuntuu merkitsevän Skandinavian niemimaata, joka ei noudattele valtioiden rajoja, toisille taas skandinaavisten kielten pääasiallista käyttöaluetta ja kolmansille valtioiden rajoja noudattelevaa aluetta. Joskus onkin ehkä hyvä tyytyä siihen tosiasiaan, ettei kaikille historian saatossa syntyneille luokitteluille ole kovin täsmällisiä tai nykyaikaa palvelevia kriteereitä. Jos tuohon epämääräisyyteen on jo täysin totuttu, niin uudet täsmentämisyritykset saattavat silloin aíheuttaa vain sekaannusta.

Kommentit (0)
02.08.201811:47
22613
49

Kuten Leo Salminen mielestäni aivan oikein korosti, kaikki luokittelut ovat ihmisten keksimiä ja siten sopimuksenvaraisia sekä ajasta toiseen muuttuvia. Edes 1700-luvun oppihistorista maineikas Carl von Linnén eliötaksonomia ei sellaisenaan taida nykybiologeille kelvata. Paljon suuremmalla syyllä voidaan erilaisia historiallis-maantieteellisiä jakoja pitää vain kulloisiinkin ajallisiin käytännön tarpeisiin kelpaavina.

Tulkoon vielä esitellyksi toisinaan siteerattu, muinaisten kiinalaisten keksimäksi väitetty eläinten luokittelu osoituksena universaaleina pidettyjen luokittelujen perimmäisestä absurdiudesta:

a) keisarille kuuluvat, b) balsamoidut, c) kesytetyt, d) siat, e) merenneidot, f) tarunomaiset, g) juoksukoirat, h) tässä luokitellut, i) ne jotka riehuvat kuin hullut,  j) lukemattomat, k) hyvin hienolla kamelinkarvasiveltimellä piirretyt, l) ja niin edelleen, m) juuri nahkansa luoneet, n) etäältä kärpästä muistuttavat.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi