Miten paljon voi yksityishenkilö tehdä ns.

Miten paljon voi yksityishenkilö tehdä ns.

Miten paljon voi yksityishenkilö tehdä ns. bisnestä ettei tarvitse maksaa veroja eli vaikkapa korjaamalla vanhoja laitteita myyntiin tai myymällä ostamiaan autoja ettenpäin?

Vastaus

iGS-toimituksella ei ole lainopillista pätevyyttä, joten täysin varmaa vastausta emme voi antaa. Kannattaa siis udella asiaa myös lähimmästä verovirastosta.

Verohallinnon sivuilla kuitenkin kerrotaan, että luovutusvoitto on verovapaa, jos kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa: eli myynnistä saatu voitto olisi verovapaata, mikäli myyntihinnat eivät ylittäisi tuhatta euroa.

Mainittua eurorajaa sovellettaessa otetaan pääsääntöisesti huomioon kaikenlaisen verovuonna myydyn omaisuuden myyntihinnat (esimerkiksi kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja arvo-osuuksien myyntihinnat). Kuitenkaan ei oteta huomioon myyntihintoja sellaisen omaisuuden luovutuksista, joista saatu voitto on erikseen säädetty verovapaaksi: tällaisia omaisuuden luovutuksia ovat esimerkiksi oman vakituisen asunnon verovapaa luovutus, verovapaa sukupolvenvaihdosluovutus ja tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaisen omaisuuden luovutukset.

Lähde:
http://portal.vero.fi/public/default.aspx?nodeid=8006&culture=fi-FI&cont...

Kommentit (0)

Vastauksesi