Miten paljon varusmiespalveluksessa varusmiehiä on palveluspaikallaan Suomessa tappanut itsensä tai jonkun toisen?

Miten paljon varusmiespalveluksessa varusmiehiä on palveluspaikallaan Suomessa tappanut itsensä tai jonkun toisen?

Vastaus

Varusmiesten kuolleisuus on Suomessa pientä. Merkittävimmät kuolinsyyt varusmiespalveluksen aikana ovat liikenneonnettomuudet ja itsemurhat. Varusmiesten tekemät itsemurhat ovat kuitenkin selvästi harvinaisempia kuin muiden samanikäisten nuorten miesten itsemurhat. Vuosien 1995-99 aikana varusmiesten itsemurhakuolleisuus oli 0,17 tuhatta henkilövuotta kohti, kun taas vuonna 15-25 vuotiaiden miesten itsemurhakuolleisuus oli 0,39 tuhatta henkilövuotta kohti. Varusmiesten itsemurhia tapahtuu vuosittain jokunen vaihdellen vuodesta toiseen. Esimerkiksi vuonna 2005 itsemurhia ei tehty lainkaan ja vuonna 1994 tilastoitiin seitsemän tapausta. Keskimäärin luku näyttää liikkuvan siinä 2-3 tapauksen tienoilla.

Varusmiesten tekemien itsemurhien kautta aikojen tilastoa emme löytäneet, mutta yllä olevien lukujen pohjalta niistä voi tehdä laskelmia. Varusmiesten tekemistä tapoista emme myöskään löytäneet tilastotietoja, mutta ne ovat äärimmäisen harvinaisia.

Lähteet:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=suo00047#F1
http://yle.fi/uutiset/varusmiesten_itsemurhat_harvinaisia/5778739
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/tiedeartikkelit/varusmiespalvelus-ja-mielenterveys/#.VjoCrk3sm70

Kommentit (0)

Vastauksesi