Miten paljon teorioihin maailmankaikkeudesta voi luottaa?

Miten paljon teorioihin maailmankaikkeudesta voi luottaa?

2 vastausta

Teorioihin, jotka ovat fysiikan paradigman (opirakennelman) mukaisia, voi luottaa.

Kommentit (0)
05.05.201419:38
6179
39

Tieteen periaatteita noudattavat teoriat ovat sikäli luotettavia, että niiden laatijat pyrkivät niissä esittämään sen hetkisen tiedon pohjalta parhaan selityksen tehtyihin havaintoihin sekä mahdollisesti tarjoamaan jonkin asteista ennustetta tulevista havainnoista saman aihepiiriin liittyen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö parhaatkin teoriat voisi muuttua tai korvautua toisilla, kun aiheesta saadaan uusia havaintoja, joilla teoriaa voidaan testata.

Maailmankaikkeuden synty ja rakenne ovat kuitenkin niin perustavanlaatuisia kysymyksiä, että ne ovat iät ajat houkutelleet ihmisiä laatimaan niistä hyvinkin eksoottisia teorioita, joista osa on tieteellisiä, osa vähemmän tieteellisiä ja osa aivan täyttä hömppää.

Ihmiselle näyttäisi olevan tyypillistä tarve saada selittämättömille asioille selityksiä ja historia on osoittanut, että perusteluiltaan sadun tasolla oleva selityskin on mieluisampi vaihtoehto, kuin ei selitystä ollenkaan.

 

Kommentit (1)
Tietokonemallinnuksella näyttäisi olevan yhä suurempi merkitys noiden teorioiden testaa... Tietokonemallinnuksella näyttäisi olevan yhä suurempi merkitys noiden teorioiden testaamisessa. http://www.hs.fi/tiede/Tietokone+loihti+viimein+toimivan+universumin+mallin/a1399518415815
9.5.2014 07:53 Hessu Höpö 10688

Vastauksesi