MIten paljon eri vaatekoot eroaa toisistaan? Voidaanko se ilmaista kiloissa...

MIten paljon eri vaatekoot eroaa toisistaan? Voidaanko se ilmaista kiloissa...

Hei! MIten paljon eri vaatekoot eroaa toisistaan? Voidaanko se ilmaista kiloissa tai senteissä? Jos ajatellaan keskimittaista naista, niin miten suuri ero on vaikka koossa 40 verrattuna 44:ään? Tai M:n ja L:n välillä?

Vastaus

Asiaa on kysytty meiltä aikaisemminkin ja arkistomme vastauksen mukaan eri vaatekokojen erot ilmoitetaan sentteinä. Seuraavalla sivustolla on Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n kokomerkinnät ja vertailutietoa
http://www.finatex.fi/index.php?mid=2&pid=48

Arkistomme vastaus: Vaatekokoja määrittelevät standardit, jotka vaihtelevat maittain. Jokainen vaateostoksilla käyvä huomaa, että vaatekoot vaihtelevat suuresti valmistajasta ja valmistusmaasta riippuen.

Suomessa tekstiilialan standardisointia hoitaa Tevasta ry, joka toimii Tekstiili- ja vaatetusteolli-suus ry:n yhteydessä. Tevastan nettisivuilta löytyvät mittataulukot naisten, miesten ja lasten vaatteille. Mittataulukot perustuvat suomalaisen väestön keskuudessa tehtyihin mittauksiin ja ne toimivat kokosuosituksina suomalaiselle teollisuudelle.

Nyt käytössä oleva lasten vaatetuksen mittataulukko on vuodelta 1984 ja miesten vuodelta 1988. Naisten vaatekoot sen sijaan uusittiin Suomessa viimeksi vuonna 2001. Syynä uusiin mittauksiin oli kuluttajien palaute liian pienistä vaatekoista. Uusia vaatekokoja varten mitattiin kaikkiaan 1550 iältään 15-84-vuotiasta suomalaista naista. Paitsi että naiset olivat eri-ikäisiä, he edustivat eri ammattiryhmiä ja olivat peräisin eri puolilta maata. Jokaisesta mitattavasta henkilöstä otettiin 81 eri mittaa ja heidät kuvattiin neljältä eri suunnalta vartalotyypin määrittämiseksi.
Tulosten perusteella vaatekokoja suurennettiin muutamilla milleillä. Uusissa kokosuosituksissa mm. vaatteiden rinnanympärykset suurenivat ja vyötärön kohdalle tuli kolme erilaista mittavaihtoehtoa.

Myös miesten keskimääräiset vartalonmitat ovat kasvaneet ja vartalon mittasuhteet muuttuneet, kun työ on muuttunut ruumiillisesta työstä yhä enemmän istumatyöksi. Nämä muutokset oli otettu huomioon jo vuoden 1988 taulukoissa.

Maailmanlaajuiset markkinat ja standardien epäyhtenäisyys tekevät kokomerkinnöistä kuluttajan kannalta hankalia. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa vaatteet tehdään pienemmällä mitoituksella kuin meillä Suomessa. Kansainvälinen vaatekokostandardi on kehitteillä, mutta prosessi etenee tahmeasti.
Euroopan Standardisoimisjärjestö on laatinut standardin vaatteissa käytettävistä kokomerkin-nöistä jo vuonna 2005. Tämän eurooppalaisen standardin mukaan kirjaintunnus S,M,L,XL
määräytyy rinnanympäryksen mitan perusteella. (Esim. miesten koko L vastaa rinnanympä-rystä 102 – 110 cm, naisten vastaava mitta on 98 – 106 cm). Koot vastaavat suurin piirtein Suomen kokomäärityksiä. On muistettava että standardit ovat luonteeltaan suosituksia. Standardisoimisjärjestöt eivät voi määrätä standardeja noudatettaviksi.

http://igs.kirjastot.fi/iGS/kysymykset/haku.aspx

Kommentit (0)

Vastauksesi