Miten paikalliset kulttuurit eri puolilla maailmaa ovat vaikuttaneet...

Miten paikalliset kulttuurit eri puolilla maailmaa ovat vaikuttaneet...

Miten paikalliset kulttuurit eri puolilla maailmaa ovat vaikuttaneet kristillisiin tapoihin ja perinteisiin?

Vastaus

Kulttuurien kesken on aina ollut jatkuvaa vaihtoa. Uskontojen ollessa yksi kulttuurinen elementti nekin ovat jatkuvassa kulttuurisen vaihdon ja muutoksen tilassa. Kysymykseen onkin mahdoton vastata tyhjentävästi, koska kulttuurisen muutoksen tila vallitsee kaiken aikaa ja kaikkialla. Voimme kuitenkin antaa joitain hajanaisia esimerkkejä ja lähdevinkkejä siitä, miten alkuperäisuskonnot ovat vaikuttaneet kristillisiin suuntauksiin.

Uskontojen ”yhteensekoittumista” nimitetään synkretismiksi. http://www.gotquestions.org/syncretism-religious.html Roomalaiskatolisen kirkon ja alkuperäisten uskontojen synkretismi näkyy kenties voimakkaimmin Latinalaisessa Amerikassa. Kristinuskoa maanosaan levittänyt roomalaiskatolinen kirkko sopeutui rinnakkaiseloon ja kompromisseihin Latinalaisen Amerikan ”omien” ja sinne eri aikoina tulleiden ”vieraiden” kulttuurien kanssa. Kristinuskon ja alkuperäisuskontojen totuudet ja ajattelurakenteet elävät nykyään yhdessä. Paikalliset eivät erottele alkuperäisuskontojen ja kristinuskon aineksia toisistaan – heille heidän synkretisoitunut uskontonsa yhtä ja samaa kristinuskoksi tulkittua uskoa.
Uskonnot maailmassa (WSOY 1992)

Myös Afrikassa alkuperäisuskontojen ja kristinuskon välinen synkretismi on hyvin yleistä. Päinvastoin kuin Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa synkretistiset uskonnot ovat kuitenkin hajanaisempia eivätkä alkuperäisuskontojen piirteet ole vaikuttaneet niin kokonaisvaltaisesti mantereen kristillisiin perinteisiin. Afrikan synkretistisiä uskontoja kuvaa paikallisuus ja omaehtoisuus. Ne eivät ole niinkään syntyneet valloittajien pakkokäännytystyön tuloksena, vaan kristinusko on usein omaksuttu myöhemmin muiden kanavien kautta.
http://en.wikipedia.org/wiki/African_Initiated_Church
http://www.scholars.nus.edu.sg/post/zimbabwe/religion/arntsen4.html

Euroopassa pakanalliset alkuperäisuskonnot ovat vaikuttaneet kristinuskoon lukemattomin eri tavoin. Pakanalliset vaikutukset näkyvät esimerkiksi kristillisten juhlapäivien ajankohdissa ja osin myös nimityksissä. Suomen kielen ”joulu” viittaa alkuperäiseen pakanalliseen, germaaniseen nimitykseen, mutta esimerkiksi englannin kielessä talvipäivän seisauksen aikaan vietetty Yule-juhla muuttui kristillistämisen myötä Christmasiksi. Erityisen tärkeä funktio uuden merkityksen ja nimityksen vakiinnuttamiseksi talvipäivän seisauksen aikaiselle juhlinnalle oli Rooman imperiumin Saturnalia-juhlan pakanallisten merkitysten häivyttäminen. Kristillisen joulun ajankohta on siis määräytynyt pakanallisten juhlien mukaan, joiden alkuperäisiä merkityksiä on pyritty peittämään kristillisillä merkityksillä. Pakanalliset ainekset elävät kuitenkin joulunvietossa monin tavoin, esimerkiksi tonttujen, joulupukin ja useiden muiden elementtien muodossa. Myös pääsiäinen ja pyhäinmiestenpäivä ovat alun perin olleet pakanallisia juhlia, joille on kristinuskossa annettu uusi merkitys.
http://en.wikipedia.org/wiki/Syncretism#Syncretism_in_Christianity

Tässä kuvatut esimerkit synkretismistä ovat paikallisia ja useimmat niistä ovat peräisin historialliselta ajalta, joten niistä on käytettävissä kirjallisia tai muita dokumentteja. Alkuperäisuskontojen vaikutusta kristinuskon piirteisiin laajemmin ja pidemmällä aikavälillä on vaikea ellei mahdoton jäljittää, sillä alkuperäisuskontojen elementit ovat muotoutuneet niin erottamattomaksi osaksi kristillisiä suuntauksia. Muistettava on, että kristinuskokin on aikoinaan ollut pieni, eri vaikutteiden pohjalta syntynyt uskonto suurempien ja vakiintuneempien uskontojen joukossa.

Lisää synkretismistä voit lukea esimerkiksi täältä:
http://en.wikipedia.org/wiki/Syncretism

Kommentit (0)

Vastauksesi