Miten pääsee julkiselle sektorille toimistohommiin?

Miten pääsee julkiselle sektorille toimistohommiin?

Miten pääsee töihin julkiselle sektorille toimistohommiin, jos ei ole henkilösuhteita niihin, jotka tekevät valinnat? Pelkästään hakemalla ei pääse, koska joku kymmenistä tai sadoista muista hakijoista valitaan.

Vastaus
24.09.201817:57
628
16

Mitään toimivaa keinoa tähän ei ole, sillä yksilötason työllistymisongelmat ovat enimmäkseen suoraa seurausta harjoitetusta talous- ja muusta politiikasta. Huomattava osa ”julkisen sektorin toimistohommista” on perinteisesti ollut valtiolla, ja Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan valtiotyönantajalle työskentelevien määrä on aikavälillä 1989 - 2017 vähentynyt 89 000 hengellä (noin 38%). Syynä tähän on ollut halu supistaa julkista sektoria. Toisaalta kokopäiväistä, vakituista työtä ei ole pitkään aikaan riittänyt kaikille halukkaille yksityiselläkään sektorilla. Vallitsevan makrotaloustieteen paradigman mukaan talouspolitiikan tulee pitää huolta riittävästä työttömyyden tasosta, jotta inflaatio pysyisi kurissa. Kun ”sopivaa” työttömyysastetta poliittisesti ylläpidetään, osa ihmisistä jää väistämättä työttömäksi, olivatpa töihin pääsyn kriteerit mitkä tahansa. Vielä suurempi osa jää vaille haluamansa kaltaista tai koulutustaan vastaavaa työtä.

Yksilötasolla työn saantiin vaikuttavat nykyisin julkisella sektorilla suunnilleen samat tekijät kuin yksityiselläkin sektorilla. Sosiaalisten verkostojen ja hyvän onnen lisäksi myös tietyt, markkinoilla kysytyt tekniset erityistaidot ja erityisesti oikeanlainen persoonallisuus ja oikeanlaiset sosiaaliset taidot voivat auttaa kilpailussa niukoista työpaikoista. Nämä eivät kuitenkaan ole tekijöitä, joihin yksilö itse voi paljonkaan vaikuttaa. Harva tutkinto itsessään takaa vakituista työtä. Myös harvinaisten erityistaitojen itsenäinen hankkiminen on epävarma investointi, sillä on aina jossain määrin onnesta kiinni, kykeneekö ennustamaan oikein jatkuvassa muutoksessa olevien työmarkkinoiden tulevia tarpeita.

Kommentit (0)

Vastauksesi