Miten nykyään ja tulevaisuudessa bakteereja ja viruksia voidaan hyödyntää...

Miten nykyään ja tulevaisuudessa bakteereja ja viruksia voidaan hyödyntää...

Vastaus

Mikrobeita tullaan varmasti hyödyntämään paljonkin energian tuotannossa, kun öljy käy yhä kalliimmaksi. Kasvit, levät ja syanobakteerit pystyvät yhteyttäessään tuottamaan bioöljyä. Tietyt bakteerit ja levät tuottavat myös vetyä.

Suomessa muun muassa Neste Oilin tutkimus- ja teknologiayksikkö tutkii yhteyttävien organismien, kuten levien, hyödyntämistä energiantuotannossa. Biodieselin tuottaminen levien avulla voi olla mahdollista jo muutaman vuoden päästä. (http://www.vihrealanka.fi/teemat/paneeko-oljykriisi-mikrobit-toihin )

Bakteereita voidaan käyttää irrottamaan polttoaineeksi kelpaava vetyä mm. selluloosasta. (Katso esim. http://www.tekniikkatalous.fi/energia/article47282.ece ).

Tarkempaa informaatiota mikrobien ja mikrolevien käytöstä energiantuotantoon löytyy esimerkiksi seuraavista lähteistä:

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/43800/nbnfi-fe200902101171.pd...

http://www.azocleantech.com/Details.asp?newsID=8242

Kommentit (0)

Vastauksesi