Miten nuoria ovat nuorimmat sotiemme veteraanit??

Miten nuoria ovat nuorimmat sotiemme veteraanit??

Miten nuoria ovat nuorimmat sotiemme veteraanit?? Ainakin tiedän pari vuonna 1925 syntynyttä jatkosodan viimeisiin taisteluihin osallistunutta mutta onko tätä nuorempia veteraaneja??

Vastaus

Liitän tähän alkuun erään palvelumme vastauksen vuodelta 2006. Kysymys koski sitä, voiko pitää paikkansa, että meillä on vuonna 1931 syntyneitä sotaveteraaneja eli entisiä lapsisotilaita:

Suomessa on ilmeisesti ollut nykymääritelmän mukaisia lapsisotilaita sillä YK:n lastenoikeuksien julistuksen mukaan alle 18-vuotias on lapsisotilas (http://www.unicef.fi/lapsisotilaat). Jatkosodan alkaessa v. 1941 oli periaatteena, että alle 18-vuotiaita ei hyväksytty kenttäarmeijaan. Satojen tuhansien miesten armeija oli niin moniulotteinen organisaatio, että poikkeustapauksia kuitenkin oli. Yleensä kysymys oli Sotilaspoika-järjestön aktiiveista, käytännössä kutsuntaviranomaisilla oli usein vaikea pidätellä innokkaita tulijoita. Nuorimmaksi sotilaaksi mainittiin 10-vuotias itäkarjalaispoika, joka orvoksi jääneenä liitettiin rykmentinkomentajan luvalla muonavahvuuteen ja jolle valmistettiin sotilaspukukin. Venäjän kielen taitoisena häntä käytettiin joissakin tulkin tehtävissä. Eräs 13-vuotias onnistui pääsemään rintamajoukkoihin ratsulähetiksi ja ylennettiin alikersantiksi. Joissakin tapauksissa ovat ammattiupseereiden pojat olleet isiensä lähetteinä rintamalla silloin kun isä on ollut yksinhuoltaja. Keväällä 1944 ryhdyttiin kotirintaman ilmatorjuntajoukkoja aktiivisesti täydentämään 15 vuotta täyttäneillä vapaaehtoisilla, joista monet sitten osallistuivat taisteluihinkin. Kotirintaman desantintorjuntatehtävissä voitiin myös käyttää hyväksi poikia, joilla arvioitiin olevan erinomainen paikallistuntemus.Lapin sodan aikana 1945-1945 on joitakin poikia ollut tietöissä raunioiden, miinoitusten ja kovien pakkasten keskellä. Joidenkin poikien palvelus on arvioitu sen laatuiseksi, että heille on myöhemmin myönnetty rintamasotilastunnus.

Lähde: Poikasotilaista sotilaspoikiin / Elja
Puranen. - 2001. (ISBN 952-91-3761-3)

-----
Jatkosodan viimeisenä vuonna palvelukseen MÄÄRÄTTIIN vuonna 1926 syntyneitä yli 24 000 miestä. Vuoden 1926 ikäluokan oikeudesta erilaisiin veteraanietuisuuksiin on viime vuosinakin käyty eduskunnassa keskusteluja, käytettyjä puheenvuoroja luettavissa esim.

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?kanta=veps8999&ASIASANAT...

Yleistä tietoa veteraaneille aikanaan myönnetyistä erilaisista tunnuksista, jotka oikeuttavat joihinkin sosiaalisiin etuisuuksiin

http://www.sotaveteraaniliitto.fi/sotaveteraanien-tukeminen/rintamalisa/...

Kommentit (0)

Vastauksesi