Miten ministereiden istumajärjestys ministeriaitiossa määräytyy?

Miten ministereiden istumajärjestys ministeriaitiossa määräytyy?

Vastaus

Valtioneuvoston kansliassa laaditaan ministereille virkaikää noudattava istumajärjestys valtioneuvoston yleisistuntoa ja presidentin esittelyä varten.

Ministerien virkaikä määräytyy siten, että ensimmäisinä ovat pääministeri ja valtioneuvoston määräämä pääministerin sijainen ja seuraavina ne, jotka ovat aiemmin olleet valtioneuvoston jäseninä ministerinäolopäiviensä mukaisessa järjestyksessä. Muiden virkaikään vaikuttaa kansanedustajana oloaika sekä se, missä tehtävissä he ovat eduskunnassa tai puolueessaan toimineet.

Valtioneuvosto noudattaa äänestäessään ns. kollegiaalista äänestysmenettelyä, eli kukin jäsen "nuorimmasta vanhimpaan" ilmoittaa mielipiteensä vuorollaan virkaikäjärjestyksessä, joten virkaikää noudattava istumajärjestys helpottaa äänestysmenettelyä. Pääministerin sijaisuus noudattaa päinvastaista virkaikäjärjestystä eli "vanhimmasta nuorempaan".
http://www.valtioneuvosto.fi/tietoa-valtioneuvostosta/perustietoa/fi.jsp)

Nykyisen hallituksen ministereiden ministeripäivät löytyvät seuraavasta taulukosta:

http://www.valtioneuvosto.fi/tietoa-valtioneuvostosta/hallitukset/vuodes...

Eniten ministeripäiviä on siis edustajilla Tuomioja, Wallin, Katainen, Häkämies, Risikko ja Stubb, joilla kaikilla on yli 1000 ministeripäivää. Pääministeri Jyrki Kataisen sijaisena toimii Jutta Urpilainen. Näillä tiedoilla istumajärjestys näyttäisi seuraavalta; Katainen, Urpilainen, Tuomioja, Wallin, Häkämies, Risikko, Stubb, Virkkunen, Koskinen, Hautala, Henriksson, Räsänen, Gustafsson, Arhinmäki, Kyllönen, Ihalainen, Guzenina-Richardson, Niinistö, Kiuru.

Kommentit (0)

Vastauksesi