Miten menee puolustusvoimien terveysluokittelu a,b jne. menee?

Miten menee puolustusvoimien terveysluokittelu a,b jne. menee?

Miten menee puolustusvoimien terveysluokittelu a,b jne. menee? Vaikuttaako likinäköisyys näihin merkittävästi? Onko armeijalla jotain tiettyjä joukko-osastoja, jossa näkövaatimukset?

Vastaus

Yleisellä tasolla puolustusvoimien palvelukelpoisuusluokkien jaottelu menee seuraavasti:

A-luokkaan kuuluva on terve ja hyväkuntoinen ja mahdolliset terveydelliset haitat eivät alenna hänen kykyään toimia taistelijana.

B-luokkaan kuuluvalla on jokin sairaus, vika, vamma tai häiriö, joka estää hänen toimimisensa taistelijana. B-luokkaan kuuluva soveltuu kuitenkin muunlaiseen palvelukseen puolustusvoimissa, kuten kirjuriksi, lähetiksi tai polkupyörän korjaajaksi.

C-luokkaan kuuluvalla on jokin niin vakava sairaus tai vamma, että häntä ei rauhan aikana voi varusmiespalvelukseen ottaa.

D-luokkaan kuuluvalla on niin vaikea sairaus tai vamma, että hän ei sodan aikanakaan pysty minkäänlaiseen varusmiespalvelukseen.

Lisäksi on E-luokka, joka on tarkoitettu asevelvollisille, joilla on jokin tilapäinen, mutta parantuva sairaus tai vamma.

Näiden yleisohjeiden lisäksi puolustusvoimilla on tarkat taulukot, minkälaiset sairaudet ja vammat aiheuttavat palveluskelpoisuusluokkien alenemisen. Nämä taulukot löytyvät esimerkiksi tästä dokumentista:

http://www.mil.fi/laitokset/laaketiede/terveysohje.pdf

Taulukoissa likitaittoisuuden vaikutuksesta palveluskelpoisuuteen on määritetty jonkinlaiset normit. Alle kuuden diopterin likitaittoisuus riittää vielä A-luokkaan, 5-10 diopterin likitaittoisuus B-luokkaan, 9-12 diopterin likitaittoisuus C-luokkaan ja tätä suurempi D-luokkaan. Normeissa näyttäisi olevan joitain rajatapauksia, joissa lienee mahdollista määritellä asevelvollinen jompaankumpaan palveluskelpoisuusluokkaan.

Joissakin erityistehtävissä annetaan vielä enemmän kriteerejä näkökyvylle ja usein toivotaan, ettei silmälaseja käytettäisi. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi sissi- ja tiedustelutehtävät, sotilaspoliisi, lentäminen ja rajavartiosto. Tarkemmat tiedot saa aiemmin mainitusta dokumentista.

Kommentit (0)

Vastauksesi