Miten on mahdollista että työvoimatoimisto katsoo minut opiskelijaksi, mutta...

Miten on mahdollista että työvoimatoimisto katsoo minut opiskelijaksi, mutta...

Miten on mahdollista että työvoimatoimisto katsoo minut opiskelijaksi, mutta Kela ei maksa opintotukea. Mielestäni olen työtön kun opiskelu on sivutoimista, mutta jos se kerran muka ei ole niin kai silloin saan edes opintotukea?

Vastaus

Työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista on sanottu työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuilla ja esitteissä, että työnhakija voi sivutoimisesti opiskella. Kuitenkin kehotetaan aina ensin ottamaan yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon (entinen "työvoimatoimisto" siis): http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/07_tyottomyys/02_oikeudet_velvol...

Työ- ja elinkeinotoimiston esitteessä työttömyysturvasta on mainittu kriteerit ja rajat sille, mikä katsotaan päätoimiseksi opiskeluksi. Samalla kuitenkin mainitaan, että työ- ja elinkeinotoimisto tutkii, mikä katsotaan päätoimiseksi opiskeluksi. Ennen opintojen aloittamista siis kannattaa käydä työvoimatoimistossa varmistamassa ja pyytämässä lausunto, että on oikeutettu suorittamaan opintoja ja saamaan työttömyysturvaa, ja opinnoista on työttömän työnhakijan joka tapauksessa aina ilmoitettava työ- ja elinkeinotoimistoon.
Lähde:
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/05_esit...

Kelan sivuilla on myös tietoa opintotuesta ja opintojen päätoimisuudesta:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/300608102024HO
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/080601134932IL

Ainakin tulee mieleen se mahdollisuus, että jos sivutoimisia, esim. tutkintoon tähtäämättömiä, opintoja suorittaa liian paljon liian lyhyessä ajassa, niin tällöin ei ole oikeutettu työttömyysturvaan eikä opintotukeen.

Kommentit (0)

Vastauksesi