Miten määritellään tytäryhtiö, sisaryhtiö, osakkuusyhtiö (olisikohan niitä...

Miten määritellään tytäryhtiö, sisaryhtiö, osakkuusyhtiö (olisikohan niitä...

Hei!

Miten määritellään tytäryhtiö, sisaryhtiö, osakkuusyhtiö (olisikohan niitä muitakin sukulais- tms yhtiöitä)?

Vastaus

Kielitoimiston sanakirjan mukaan:

Tytäryhtiö on yhtiö, joka on toisen yhtiön (emoyhtiön) määräysvallassa.

Sisaryhtiöt ovat samaan yhtymään kuuluvia keskenään rinnasteisia yhtiöitä.

Tilastokeskuksen määritelmiä:

Osakkuusyritys on yritys, jonka äänivallasta konsernin emoyrityksellä on 20-50 prosentin osuus suoraan tai välillisesti.

Konsernin emoyritys on yritys, jolla on vähintään yksi tytäryritys ja jonka äänivallasta millään yrityksellä ei ole yli 50 prosentin osuutta.

Konsernin tytäryritys on yritys, jonka äänivallasta emoyhtiöllä on yli 50 prosentin osuus joko suoraan tai välillisesti.

http://www.stat.fi/meta/kas/index.html?S

Kommentit (0)

Vastauksesi