Miten määräytyy sähkönsiirtolasku?

Miten määräytyy sähkönsiirtolasku?

Onko sähkönsiirtolaskun määrään mahdollista vaikuttaa?

Vastaus

Sähkön siirtopalvelun hintaan asiakas ei voi vaikuttaa.

Sähkön kokonaishinta muodostuu kolmesta tekijästä: sähköenergian hinnasta, sähkön siirtopalvelun hinnasta ja veroista. Siirtopalvelun hinnasta käytetään myös nimitystä siirtohinta.

Siirtopalvelu on paikallisen jakeluverkonhaltijan yksinoikeus, eli asiakas ei voi ostaa siirtopalvelua muualta kuin paikalliselta jakeluverkonhaltijalta. Sähköenergian hinnan voi kilpailuttaa.

Siirtopalvelu muodostuu sähkön siirrosta, sähkön kulutuksen mittauksesta ja taseselvityksestä. Taseselvityksellä tarkoitetaan eri sähkönmyyjien myymän sähköenergian määrän selvittämistä. Siirtohintaan vaikuttavat sähkön siirtoon käytettävän sähköverkon pääoma-, käyttö- ja ylläpitokustannukset. Siirtolaskussa peritään myös sähkövero ja huoltovarmuusmaksu, kaikista siirtolaskun osista maksetaan arvonlisäveroa.

Sekä sähköenergian että siirtopalvelun hinnat eli tariffit muodostuvat tavallisesti kahdesta osatekijästä:
1. kiinteästä perusmaksusta (esimerkiksi euroa/kk)
2. kulutetun energiamäärän mukaan määräytyvästä kulutusmaksusta (esim. senttiä/kWh)

Sekä siirtopalvelulle että sähköenergialle on olemassa yleis-, aika- ja tehotariffeja. Tehotariffit soveltuvat parhaiten vain yritysten tai muiden suurempien asiakkaiden laskutukseen. Tariffit ovat vapaavalintaisia, eli asiakas voi valita tariffeista haluamansa.

Eri verkonhaltijoiden alueilla siirtohinnat saattavat vaihdella, koska asutuksen tiheys vaikuttaa hinnoitteluun. Harvaanasutulla alueella verkon ylläpitokustannukset kasvavat.

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Energiamarkkinavirasto valvoo sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta. Jos verkkoyhtiö on perinyt asiakkailtaan liikaa, sen on palautettava tämä asiakkaille jälkikäteen alempina siirtomaksuina. Hinnoittelua valvotaan neljän vuoden jaksoissa.

Kommentit (0)

Vastauksesi