Miten maallikko erottaa lähteen muunlaisesta lammikosta?

Miten maallikko erottaa lähteen muunlaisesta lammikosta?

Vastaus

Tietosanakirja Factum määrittelee lähteen seuraavasti:  lähde, pohjaveden purkautumiskohta maan pinnalla tai vesistössä. Syntyy pohjaveden ja huonosti  vettä läpäisevän kerrostuman leikkauskohtaan, joka on ympäristön pohjaveden pintaa alempana. Lähteitä on varsinkin harjujen juurilla ja niitä saartavien savikoiden tai moreenimaiden rajoilla, mutta myös järvien ja merenrantojen pohjassa.

Saman teoksen mukaan lampi on järveä pienempi veden täyttämä luonnon allas, jonka pinta-ala on alle 1 ha.

Wikipedian mukaan lampea pienempiä ovat lammikko ja lätäkkö, joille on tyypillistä se, että niissä on vettä vain osan vuotta.

Käytännössä voi olla joskus vaikea erottaa näitä toisistaan. Lähteen erityispiirre on se, että siinä pulppuaa vettä, vesi on siis liikkeessä. Lammikossa vesi taas yleensä seisoo paikallaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi