Miten lautamieheksi päästään?

Miten lautamieheksi päästään?

Helsingissä toimii 300 lautamiestä, eli maallikkotuomaria käräjäoikeuden istunnoissa. Miten lautamieheksi päästään? Onko se käytännössä aina puoluesidonnainen asia?

Kuvat: 
Vastaus

Suomessa kunnanvaltuustot valitsevat lautamiehet, ja käytäntönä on nimittää puoluetaustaisia ihmisiä poliittisten voimasuhteiden mukaan. Käytännössä valinta toteutetaan siten, että puolueet ehdottavat jäseniään lautamiehiksi saamiensa äänimäärien mukaisesti. Jos kunnasta valitaan useita lautamiehiä, heidän on mahdollisimman tasapuolisesti edustettava kunnan väestön ikä-, sukupuoli-, kieli- ja ammattijakaumaa. Vaikka lautamieheksi valitaan puoluetaustan perusteella, niin toimiessaan lautamiehenä henkilön on oltava puolueeton maallikko. Osa puolueista vaati valitsemiltaan lautamiehiltä myös sitoumusta ns. puolueveron maksamiseen. Puoluevero on maksu, jonka kunnan luottamustoimia hoitava henkilö maksaa kokouspalkkioistaan puolueelleen.

Kommentit (0)

Vastauksesi