Miten lasketaan oikeaoppisesti yläkoulun todistuksen keskiarvo?

Miten lasketaan oikeaoppisesti yläkoulun todistuksen keskiarvo?

Vastaus

Keskiarvohan yleisesti lasketaan siten, että annetut numerot lasketaan yhteen ja summa jaetaan numeroiden lukumäärällä. Kaikkien aineiden keskiarvon siis saat laskemalla niiden arvosanat yhteen ja jakamalla summan yhteenlaskettujen arvosanojen lukumäärällä. Eri oppilaitoksiin haettaessa saatetaan sitten tietysti katsoa vain osaa todistuksessa mainituista arvosanoista. Esimerkiksi lukio-opetukseen hakeuduttaessa tärkeä on äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen keskiarvo.

Lähde:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060856

Kommentit (0)

Vastauksesi