Miten lähihoitajan työ eroaa perushoitajan työstä?

Miten lähihoitajan työ eroaa perushoitajan työstä?

Vastaus
13.01.201908:14
79495
21

"Lähihoitajan ammattinimikettä jossain määrin vastaava aikaisempi ammattinimike on mm. perushoitaja tai mielenterveyshoitaja. Lähihoitajan ja perushoitajan koulutus eroavat toisistaan huomattavasti, ja työtehtävät työpaikoissa ovat jokseenkin erilaiset. Vanha perushoitajakoulutus keskittyi enemmän perushoitoon ja sairaanhoitotyöhön, kun taas nykyinen lähihoitajan koulutus tähtää huomattavasti monipuolisempaan opiskeluun, jonka jälkeen on mahdollisuus työskennellä hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä oman erikoisalan osaajana (esim. mielenterveys- ja päihdetyö). Koulutuksen muuttumista on pääsääntöisesti opiskelijoiden keskuudessa kiitetty jo senkin johdosta, että se antaa yleisen pätevyyden ammattikorkeakouluopintoihin ja kelpoisuuden opiskella yliopistossa."

"Suuntautumisvaihtoehtoja:

asiakaspalvelu ja tietohallinta
ensihoito
jalkojenhoito
kuntoutus
lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
mielenterveys- ja päihdetyö
sairaanhoito ja huolenpito
suun terveydenhoito
vammaistyö
vanhustyö"

Kommentit (0)

Vastauksesi