Miten Kuurin kynnäs ja Veikselin kynnäs ovat muodostuneet?

Miten Kuurin kynnäs ja Veikselin kynnäs ovat muodostuneet?

Mistä niistä saisi lisätietoa matkailutarkoituksessa?

 

Vastaus

Osittain Liettuassa ja osittain Venäjän Kaliningradissa sijaitsevan Kuurin kynnäksen synty ajoittuu nykyisen Itämeren paikalle muodostuneen Litorinameren kauteen (n. 8 500 - 3 000 vuotta sitten).  Merkittävä rooli oli Sarkuvan ja Rasyten saarilla, jotka nykyään ovat osa kynnästä. Sarkuva ja Rasyte olivat aikoinaan moreeniharjun kumpareita, joiden ympärille merivirtojen ja aaltojen kuljettama sedimentti alkoi kerääntyä. Vähitellen sedimenttiä alkoi kasaantua myös pohjois- ja eteläsuunnassa ja kynnäs ja sen rajaama laguuni muodostuivat.

Puoliksi Kaliningradissa ja puoliksi Puolassa sijaitseva Veikselin kynnäs alkoi muodostua samoihin aikoihin ja samalla periaatteella kuin Kuurin kynnäs. Merivirtojen ja aallokon tuomaa sedimenttiä alkoi kasaantua matalikolle pitkäksi kannakseksi.

Ensimmäisessä kolmessa lähteessä on lisää luettavaa kynnästen muodostumisesta. Matkailutarkoituksessa paikoista voi lukea neljästä viimeisestä lähteestä.

Kuva: 
Kuurin kynnäs, Wikimedia Commons
Veikselin kynnäs, Wikimedia Commons
Kommentit (0)

Vastauksesi