Miten kovaa ääntä saa kerrostalossa pitää päivällä? Saako kerrostalossa...

Miten kovaa ääntä saa kerrostalossa pitää päivällä? Saako kerrostalossa...

Miten kovaa ääntä saa kerrostalossa pitää päivällä? Saako kerrostalossa esim. kuunnella kovaa musiikkia? Saako kotona päivällä esimerkiksi remontoida aivan vapaasti ilman mitään lupia? Siitähän kuuluu poran, naulauksen ynnä muiden ääniä?

Vastaus

Vuonna 2008 Korkein oikeus antoi ennakkopäätöksensä koskien tupakointia asuntojen oleskeluparvekkeilla. Ratkaisussaan KKO tuli linjanneeksi samalla muuta asumista ja siitä mahdollisesti syntyvää haittaa. KKO katsoi, että asunto-osakeyhtiöllä on oikeus puuttua asukkaan sellaiseen toimintaan, joka aiheuttaa muille asukkaille kohtuutonta haittaa, häiriötä tai rasitusta. Yhtiö voi myös vahvistaa järjestyssääntöjä tai tehdä päätöksiä, joilla pyritään ennalta ehkäisemään kohtuuttomien haittojen muodostuminen.
Toisaalta osakkeenomistajat ovat velvollisia kohtuullisessa määrin sietämään toisten osakkeenomistajien ja muiden asukkaiden taholta tulevia häiriöitä.
Ratkaisu kokonaisuudessaan: http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2008/20080007

Asiaa säätelee asunto-osakeyhtiölaki ja rikoslaki. Asunto-osakeyhtiölain 81 § käsittelee huoneiston ottamista yhtiön hallintaan. Yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva huoneisto on enintään kolmen vuoden ajaksi otettava yhtiön hallintaan, jos:
4) huoneistossa vietetään häiritsevää elämää; tai
5) osakkeenomistaja tai muu huoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910809#P81

Rikoslain 24 luku 1 § säätää kotirauhan rikkomisesta
metelöimällä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L24

KKO:n päätös, joka koskee kotirauhan rikkomista metelöimällä
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1985/19850055t

Naapurisovun säilymiseksi kannattaa varmasti kertoa remontin ajankohdasta etukäteen. Mitään lupia ei sinällään edellytetä remontin teosta syntyvän häiriön johdosta.

Kommentit (0)

Vastauksesi