Miten kotirauha omakotitalossa tulkitaan seuraavassa tapauksessa: naapuri on...

Miten kotirauha omakotitalossa tulkitaan seuraavassa tapauksessa: naapuri on...

Miten kotirauha omakotitalossa tulkitaan seuraavassa tapauksessa: naapuri on hankkinut mönkijän, jolla ajetaan sekä huviajelua että kuljetaan heidän tontillaan omakotitalon pääovelta talon toiselle puolelle pohjakerroksen saunan ovelle kello 22 jälkeen. Ääni on kovin häiritsevä. Asiasta on naapurille suullisesti sanottu. Muuttuuko tilanne jos naapuri on liikuntarajoitteinen?

Vastaus

Tilanne vaikuttaa hankalalta. Jos naapuri ei juuri piittaa toivomuksistanne, jää oikeastaan jäljelle virallisempiin menettelyihin turvautuminen. iGS-toimituksella ei valitettavasti ole tarvittavaa lainsäädännöllistä asiantuntemusta, mutta lakimiehen puoleen kääntymällä saisitte selvyyden siitä, voiko jonkun säädöksen perusteella ylipäätään vaatia naapuria vähentämään mönkijällä ajoa. Laissa eräistä naapuruussuhteista (17 §) todetaan, että naapureita ei saa rasittaa kohtuuttomalla melulla. Voi kuitenkin olla, ettei naapurin aiheuttama melu ole tulkittavissa kohtuuttomaksi rasitukseksi. Naapurin liikuntavamma saattaa vaikuttaa tulkintaan.

Lainsäädäntöä aiheeseen liittyen:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000531
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1920/19200026

Kommentit (0)

Vastauksesi