Miten koski syntyy?

Miten koski syntyy?

Vastaus

Suomessa kosket syntyivät usein maan kohoamisen ja veden aiheuttaman eroosion tuloksena. Esimerkiksi Vuoksi Imatralla syntyi kun Saimaan vedet tulvivat yli Salpausselän maan epätasaisen kohoamisen seurauksena. Imatrankoski oli aluksi leveä virta kunnes se pureutui nykyiseen jylhään kalliouomaansa.

Tammerkoski on syntynyt vastaavalla tavalla. Pyynikin harju erotti Näsi- ja Pyhäjärven vedet toisistaan vielä noin 6000 eKr. Kun Näsijärven pohjoisosassa maa kohosi etelää nopeammin, aiheutti se tulvan järven eteläosaan. Lopulta vesi tulvi harjun yli Pyhäjärveen. Vesi kulutti itselleen nopeasti vuolaasti virtaavan uoman, kunnes uoman pohjalta paljastui kivikko joka ei huuhtoutunutkaan veden mukana vaan synnytti uoman pohjalle kuohuvan kosken.  

Kommentit (0)

Vastauksesi