Miten katsojaluvut lasketaan?Meillä on 3 teeveetä ja 2 henkilöä.

Miten katsojaluvut lasketaan?Meillä on 3 teeveetä ja 2 henkilöä.

Miten katsojaluvut lasketaan?
Meillä on 3 teeveetä ja 2 henkilöä. Jos me katsomme yhtä ohjelmaa, onko katsojaluku 2? Jos me katsomme eri kanavia, onko luku 1+1 eri kanaville? Entä, jos tallennan ohjelman, kuinka monta katsojaa? Tai jos esim. 5-henkinen perhe katsoo samaa ohjelmaa?

Vastaus

Finnpanel mittaa tv:n katsojamääriä 1100 talouden, noin 2300 henkilön, otannalla. Otantataloudet edustavat tv-talouksia Suomessa.

Tutkimusperheen television tai televisioiden yhteyteen asennetaan mittari, joka rekisteröi perheenjäsenten tv:n katselun ympäri vuorokauden. Mittaria ohjataan kaukosäätimellä, jossa on jokaiselle perheenjäsenelle oma tunnuspainikkeensa. Kun vastaanotin avataan, kukin katsoja painaa omaa läsnäolonäppäintään, jolloin mittarin näytön läsnäolotunnus syttyy. Jos joku katsojista poistuu, hän painaa taas omaa näppäintään, ja läsnäolotunnus sammuu. Myös tallennetut ohjelmat huomioidaan mittauksessa.

Jokaisen otantaan osallistuvan katsojan tiedot rekisteröityvät siis vain katsomalleen ohjelmalle.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto kerää vuodesta toiseen suurimman katsojamäärän, noin kaksi miljoona. Tv:tä katsotaan keskimäärin kolme tuntia vuorokaudessa.

Lähde

Finnpanel. Viitattu 23.12.2010. Saatavissa: http://www.finnpanel.fi/index.php

Kommentit (0)

Vastauksesi