miten kasvien suku määritetään

miten kasvien suku määritetään

Kaktussuvut, joiden kaktukset ovat suurempia, onko niissä suvuissa yleensä myös enemmän lajeja?

Vastaus

Seuraavat lainaukset ovat viisiosaisesta teossarjasta Kasvien maailma : Otavan iso kasvitietosanakirja, joka on ilmestynyt jo 1980-luvulla, mutta sisältää suurimmalta osalta edelleen pätevää tietoa.

""Suku on kasvikunnan lajittelussa käytettävä yksikkö, joka tavallisesti sisältää joukon lähisukuisia lajeja. --- Lajin tavoin sukukin on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Yksimielisiä ksavisystemaatikot ovat kuitenkin kahdesta seikasta. Suku ei saa olla keinotekoinen, vaan sen pitää käsittää luonnollinen lajiryhmä, ts. suvun lajien tulisi muistuttaa toisiaan enemmän kuin mitään muiden sukujen lajeja. Toiseksi suvun pitää olla monofyleettinen eli kaikilla suvun lajeilla on oltava yksi yhteinen kantamuoto. Ensimmäinen vaatimus edellyttää kaikkien lajien kaikkien ominaisuuksien tarkkaa tuntemusta, toinen täydellistä sukupuuta fossiilisten muotojen tuntemuksineen. On ymmärrettävää, että tällaista tietoa on äärimmäisen vaikea, ehkä mahdoton saavuttaa, ja niinpä sukujen rajaukset vaihtelevat kunkin aikakauden käsitysten ja tietojen mukaan ja samallakin aikakaudella eri tutkijain käsityksistä riippuen. ---"

Kaktusten osalta sukujen määrittely on vielä hankalampaa kuin monien muiden kasviryhmien, kuten Kasvien maailma -teos kertoo:

"Kasvisystemaatikolle kaktuskasvit ovat hankala ryhmä, jonka luokittelua vaikeuttaa ilmeisesti yhä voimakkaana käynnissä oleva lajien kehitys. Lisävaikeutena on vielä näytteiden hankala tallentaminen. Osittain kaktusten keräilijöiden ja kaupallisten viljelijöiden vaikutuksesta on nimetty suuri joukko 'lajeja' ja 'sukuja', jotka paremminkin vastaavat muiden kasviheimojen alalajeja tai muunnoksia ja alasukuja."

Mistään käytettävissäni olevasta lähteestä en löytänyt vahvistusta oletuksellesi, että monilajisten kaktussukujen lajit olisivat kooltaan suurempia kuin harvalajisten, eikä tällaiselle ajatukselle oikein tunnu olevan mitään teoreettista pohjaa. Esimerkiksi syyläkaktukset (suku Mammillaria) on yksi runsaslajisimmista kaktussuvuista, siihen kun kuuluu noin 170 lajia. Ne kasvavat silti vain 1–20 cm leveiksi ja 1–40 cm korkeiksi.

Suosittelen, että tutustut esim. yllä mainitun teoksen lukuihin "Kaktuskasvit" ja "Suku". Lisäksi kannattaa tutkia kaktuskirjoja, joita kirjastoista löytyy varsin runsaasti, tässä linkki HelMet-kirjastojen kokoelmissa oleviin kakstuksia käsitteleviin teoksiin.

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi