Miten jonkun tuotteen hiilijalanjälki lasketaan?Otetaanko hiilijalanjäljen...

Miten jonkun tuotteen hiilijalanjälki lasketaan?Otetaanko hiilijalanjäljen...

Miten jonkun tuotteen hiilijalanjälki lasketaan?
Otetaanko hiilijalanjäljen laskennassa huomioon koko tuotteen elinkaaren aikaiset CO2-päästöt?
Miten jonkun tuotteen kasvihuonekaasupäästöt lasketaan?

Vastaus

Hiilijalanjäljen laskemiselle ei – yllätys, yllätys – ole mitään standardia. Sellainen on kuulemma kuitenkin ollut valmisteilla vuodesta 2008 lähtien.

Hiilijalanjäljen laskemisessa otetaan kuitenkin lähteiden mukaan aina huomioon nimenomaan tuotteen elinkaaren CO2-päästöt. Yksinkertaisimmissa laskelmissa juuri muuta ei huomioidakaan, sen sijaan monimutkaisemmat laskelmat sisältävät myös muita kasvihuonekaasuja. Kaikki kasvihuonekaasut ilmoitetaan hiilidioksidiyksikköinä (CO2-ekvivalentti), minkä vuoksi käytetään erilaisia muuntokertoimia, kun halutaan laskea yksittäisen kasvihuonekaasun ilmastovaikutus suhteessa hiilidioksidiin.

Hiilijalanjälkilaskennassa tarkastellaan suorien päästöjen lisäksi myös epäsuoria päästöjä. Suorien kasvihuonepäästöjen lähde täytyy olla tarkasteltavan tahon omistama, ja päästöiksi tulkitaan ne päästöt, jotka syntyvät välittömästi tietyn toiminnan tuloksena kuten autolla ajamisen CO2-päästöt.

Kuluttajan hiilijalanjälkeä laskettaessa epäsuoriin päästöihin luetaan esimerkiksi jonkin tuotteen valmistuksessa syntyvät päästöt. Epäsuorien päästöjen kohdistaminen tietylle henkilölle, tuotteelle tai toiminnolle on suorien päästöjen arviointia hankalampaa.

Tuotteen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt tarkoittavat kaikkia hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4) ja dityppioksidin (N20) nettopäästöjä, jotka syntyvät polttoaineiden tuoteketjussa. Tuoteketju sisältää tuotteen tuotantoketjun eri vaiheet mukaan lukien niissä käytetyn energian. Polttoaineen tuoteketjuun kuuluvat raaka-aineen viljely, maankäytön muutokset, kuljetukset ja jakelu, tuotteen jalostamisen eri vaiheet ja tuotteen palaminen moottorissa. Elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt lasketaan polttoaineen energiayksikköä kohti (gCO2ekw/MJ).

Lähteet:

Vähähiilinen ateria
Opinnäytetyö, syksy 2010
Jenni Saaretmaa
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26811/vahahiiline...

Carbon Footprint of Products
http://www.cfp-japan.jp/english/about/about.html

Lähes kaikella ihmisen toiminnalla on hiilijalanjälki
http://www.metsateollisuus.fi/Infokortit/laheskaikellaihmisentoiminnalla...

Öljyalan keskusliitto, Sanasto
http://www.oil.fi/index.php?m=3&id=151

Kommentit (0)

Vastauksesi