Miten ja missä hakkapeliitat koulutettiin ja minkä oppien mukaan he miekkailivat?

Miten ja missä hakkapeliitat koulutettiin ja minkä oppien mukaan he miekkailivat?

Miten ja missä hakkapeliitat koulutettiin ja -- mikä projektini kannalta tärkeintä -- minkä oppien mukaan he miekkailivat?
Tiedän että heillä oli suorat militaarisapelit, mutta oliko esim. ruotsin armeijalla omat koulutuksensa, vai lainattiinko ulkomaisia lähteitä vai miten se meni? Oliko olemassa manuaalia? Mistä tätä tietoa ja minkälaisin hakusanoin etsiä?

Tiedän, että esim. HEMA-yhteisö (historical european martial arts) olisi looginen suunta kysyä, mutta esim. suomessa tietävät vissiin enempi saksalaisista ja italialaisista miekkailutyyleistä...
Yritin fakeboogiessa kysyä, mutta ei kukaan vastannut. En tiedä minkä verran eri maiden sapeli-miekkailu-tyylit erosivat toisistaan ja olisiko suuri virhe jos hakkapeliitat taistelevat esim. brittiläisin sapeli/backsword -opein, mutta tärkeintä olisi saada tietää mikä tiedettävissä.

Vastaus

Helmet-kirjastojen kokoelmiin kuuluu Arvi Korhosen kirjoittama Hakkapeliittojen historia. Kaksiosainen teos käsittää kaikkiaan noin tuhat sivua ja se on hyvin seikkaperäinen selvitys hakkapeliittain vaiheista. Kuitenkin koulutuksen osalta näistä kirjoista ei ole mitään apua. Aseistus luonnollisesti esitellään. Ensimmäisessä osassa todetaan: "Tiedot molempien pääaselajien koulutuksesta ovat erittäin puutteellisia. Suurelta osalta se johtuu siitä, että mitään virallisia harjoitusohjesääntöjä ei ollut." 

Tarkempikaan kirjojen selailu ei paljasta mitään lisää hakkapeliittojen miekan käytön tekniikasta. Toinenkaan vastaajan tutkima kirja, Olavi Antilan Hakkapeliittain jäljillä ei valaise asiaa yhtään enempää.  

Olisiko Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta sitten löydettävissä tietoa? Kokeilla voisi, olisiko heillä näin kauas historiaan menevää aineistoa.

Kommentit (0)

Vastauksesi