Miten GDP (Gross Domestic Product) käännetään suomeksi?

Miten GDP (Gross Domestic Product) käännetään suomeksi?

Haluaisin tietää seuraavan taloustermin suomenkielisen nimen ja määritelmän: GDP (Gross Domestic Product). Huom. GDP ei ole suomeksi BKT (bruttokansantuote), joka on englanniksi GNP (Gross National Product). Tarvitsen tiedon englannista käännettyyn tekstiin, jossa on annettu sekä GDP että GNP.

Vastaus

GDP on bruttokansantuote. GNP on bruttokansantulo. Tarkempi selvitys löytyy Ulkoministeriön Kehitysyhteistyöosaston sivuilta: Bruttokansantuote (BKT) - Gross Domestic Product (GDP) Bruttokansantuote kuvaa tuotannon koko arvoa. Se sisältää palkat, työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, toimintaylijäämän (yritysten voitot), kiinteän pääoman kulumisen (poistot) sekä välillisten verojen ja tukipalkkioiden erotuksen. BKT:ta käytetään mm. kotimaisissa talouspoliittisissa laskelmissa. Bruttokansantulo(BKTL)-Gross National Product (GNP)-Gross National Income (GNI) Bruttokansantulo sisältää BKT:n lisäksi tuotannontekijätulot ulkomailta nettoarvoisina. Ulkomailta saadut tai sinne maksettavat tuotannontekijätulot sisältävät paitsi työvoimakustannuksia myös omaisuus- ja yrittäjätulot. Koska Suomesta virtaa ulkomaille enemmän omaisuus- ja yrittäjätuloja kuin mitä sieltä saadaan, ulkomailta saatujen tuotannontekijätulojen nettoarvo on negatiivinen. Ulkomailta saatujen palkkojen ja sosiaalimaksujen merkitys on pieni. Ne eivät vaikuta merkittävästi ulkomailta saatujen tuotannontekijätulojen nettoarvoon. Koska Suomen ulkomaisten tuotannontekijätulojen nettoarvo on negatiivinen, BKTL on Suomessa pienempi kuin BKT. Bruttokansantuloa kuitenkin käytetään kansainvälisissä vertailuissa. Siitä lasketaan kehitysyhteistyön määrän seurannassa käytettävä bruttokansantulo-osuus (ODA/GNP). Kansainvälisen kansantalouden tilinpitouudistuksen myötä (josta EU:n piirissä käytetään nimitystä EKT95) bruttokansantulon englanninkielinen versio GNP (Gross National Product) on muutettu GNI:ksi (Gross National Income). Suomeksi GNP on käännetty jo useita vuosia bruttokansantuloksi (BKTL), jota käännöstä käytetään myös GNI:stä. Täten vähitellen myös kansainvälisissä vertailuissa tullaan siirtymään ODA/GNI -osuuden käyttöön entisen ODA/GNP -osuuden sijaan. http://global.finland.fi/v2/suomi/tietopankki/Kasiteluettelo.html

Kommentit (0)

Vastauksesi