Miten esim. maavoivien reservin luutnantti ja "tavallinen" luutnantti eroavat toisistaan?

Miten esim. maavoivien reservin luutnantti ja "tavallinen" luutnantti eroavat toisistaan?

4 vastausta

Ammattiupseerien ja reserviupseerien ero oli selkeä ennen talvisotaa. Reserviupseereja kutsuttiin kaikissa yhteyksissä reserviupseereika, eikä upseereiksi. Arvomerkitkin olivat reserviupseereilla erilaiset: kultaisen ruusukkeen asemesta heillä oli hopeiset ruusukkeet.

Talvisodan kokemusten myötä Mannerheim kohotti reserviupseerit samanarvoiseksi kuin kadettikoulun käyneet upseerit. Tämä tapahtui kesällä 1941 jatkosodan alkuvaiheessa. Muodollisesti reserviupseerit ovat siis samalla tavalla upseereita kuin ammattiupseeritkin.

Lähteet:
http://www.suomensotilas.fi/suomen-reserviupseeriliitto-tayttaa-85-vuotta/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sotilasarvot_Suomen_puolustusvoimissa

Kommentit (0)
12.04.201701:24
3294
143

ja minä kun luvin ensin jotta "maaoravien".... olispa se mukava näky...

Kommentit (1)
Heh, hyvä Reppa, sen minäkin tahtoisin nähdä...:-)
12.4.2017 21:55 Lahja Kotka 29422
12.04.201701:24
3294
54

ja minä kun luvin ensin jotta "maaoravien".... olispa se mukava näky...

Kommentit (0)
11.04.201723:08
29422
21

Kirjaston vastaus on puutteellinen ja jopa harhaanjohtava. Ehdotan, että kysyjä tiedustelee asiaa Pääesikunnan viestintäosastolta, jos haluaa saada todella oikeellisen vastauksen.

Suuntaa-antavasti näin:

Ensi näkemällä voisi sanoa, että se "tavallinen luutnantti" (jos kysyjä tarkoitti sillä palveluksessa olevaa luutnanttia) voi olla joko kadettiupseeri tai kuolevan opistoupseerianmmattikunnan (ent. toimiupseerit) edustaja. joka tapauksessa aktiivipalveluksessa.

Mutta heidän koulutuksensa on erilainen.

Opistoupseerit ovat suorittaneet opistoupseerin/toimiupseerin ammattitutkinnon, joita aiemmin suoritettiin Päällystöopistossa, nykyään ei enää missään, koska ammattikuntaa ollaan lakkauttamassa eikä uutta koulutusta enää anneta..

Kadettiupseerit suorittavat edelleen oman ammattitutkintonsa Kadettikoulussa/Maanpuolustuskorkeakoulussa, tutkinto katsotaan nykyään korkeakoulututkinnoksi.

Nämäkään kaksi ryhmää eivät ole edes muodollisesti samalla tavalla upseereita. Näennäisesti saman niminen arvo, mutta erilainen koulutus, eri tehtävät, eri virkarakenne, eri palkka.

Reservin upseerit ovat mm. niitä jotka ovat suorittaneet RUK:n kurssin, valmistuneet ovat vänrikkejä tai aliluutnantteja. Näitä voidaan sitten ajan kuluessa ylentää reservissä tarvittaessa, tulos on vaikkapa reservin luutnantti.

Puolustusvoimien palveluksessa olleet upseerit ja opistoupseerit eroavat aikanaan palveluksesta - tai eroavat ennen eläkeiän täyttymistä/palvelusvuosien perusteella tapahtuvaa eläkkeelle jäämistä. Tuloksena saattaa olla ltn res, . Jota voidaan jälleen tarvittaessa ylentää reservissä.

Eli lyhimmän kaavan mukaan: reservissä oleva ei ole puolustusvoimien palveluksessa, se "tavallinen" on, ja on saattanut tehdä vuosikymmeniäkin raskasta ja epäkiitollista työtä.

P.S: Jotta asia olisi mahdollisimman sekainen, täydennän viimeistä lausetta seuraavasti:

reservin luutnantti voi olla puolustusvoimien palveluksessa vaikkapa siviilivirassa, työsopimussuhteessa tai muussa palvelussuhteessa.

 

Kommentit (1)
Samennetaanpa vettä vielä lisää: pitäisi tietää, tarkoittaako kysyjä ns. palvelusa... Samennetaanpa vettä vielä lisää: pitäisi tietää, tarkoittaako kysyjä ns. palvelusarvoa vai varsinaista sotilasarvoa. Nekin kun voivat olla samalla henkilöllä erilaiset....
12.4.2017 21:58 Lahja Kotka 29422

Vastauksesi