Miten ensimmäinen ja toinen salpausselkä eroavat toisistaan?

Miten ensimmäinen ja toinen salpausselkä eroavat toisistaan?

Onko niiden muodossa paksuudessa, materiaalissa ja korkeudessa merkittäviä eroja.

Vastaus

Ensimmäinen Salpausselkä kulkee Hangosta Lohjan, Hyvinkään, Lahden, Kouvolan, Lappeenrannan ja Imatran kautta Värtsilän tienoille. Korkeimmillaan ensimmäinen Salpausselkä on Lahden seuduilla.

Salpausselät koostuvat lajittuneesta moreenista, savesta ja kivistä. Suurin osa Salpausselistä on jäätikön sulamisvesien kuljettamaa suistomaista hiekkaa, savea ja soraa, mutta joukossa on myös jäätikköön kosketuksessa ollutta lajittumatonta moreenia.

Toinen Salpausselkä on matalampi ja sijaitsee noin 20 kilometriä ensimmäistä pohjoisempana. Se alkaa Bromarvista ja kulkee muun muassa Vääksyn kautta, jossa se erottaa toisistaan Vesijärven ja Päijänteen.

Kommentit (0)

Vastauksesi