Miten complex post-traumatic stress disorder ilmenee ja mitä se on?

Miten complex post-traumatic stress disorder ilmenee ja mitä se on?

En pyydä suomennosta sillä ymmärrän kyllä englantia, en vain ole varma onko termillä vakiintunutta suomenkielistä käännöstä, siksi käytän kuulemaani termiä.

2 vastausta

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmän Traumaperäinen stressihäiriön Käypä hoito -suosituksessa todetaan mm. näin: "monimuotoinen traumaperäinen stressihäiriö (Complex PTSD)" jonka pitää täyttää PTSD:n ydinkriteerit mutta jossa vakava stressialtistus voi olla pitkäkestoinen ja aiheuttaa lisäksi laaja-alaisia emotionaalisia, kognitiivisia ja sosiaalisia ongelmia."

Kommentit (0)
02.11.201716:20
18700
76

Minusta koko kappale olisi kannattanut kopioida (korostukset lisäsin itse):

Nykytietojen mukaan ICD-11:een tulevaisuudessa lisätään monimuotoinen traumaperäinen stressihäiriö (Complex PTSD), jonka pitää täyttää PTSD:n ydinkriteerit mutta jossa vakava stressialtistus voi olla pitkäkestoinen ja aiheuttaa lisäksi laaja-alaisia emotionaalisia, kognitiivisia ja sosiaalisia ongelmia. Yhdistelmä vastaa pitkälti ICD-10:n diagnoosia "Tuhoisaa kokemusta seuraava persoonallisuuden muutos". Riittävän tutkimustiedon puuttuessa tässä suosituksessa ei oteta kantaa viimemainitun häiriön hoitoon.

Tämä tilanne on monille potilaille kohtuuton, kun lääkärit käyttäytyvät ikään kuin koko ongelmaa ei olisi olemassakaan, niin kauan kuin diagnoosikoodi ja käypä hoito -suositus puuttuu.

(maininta diagnoosikoodin puuttumisesta lisätty jälkikäteen)

Kommentit (0)

Vastauksesi