Miten asunto-osakeyhtiö saa alkunsa?

Miten asunto-osakeyhtiö saa alkunsa?

Esim iso kerrostalo. Kuka sen tilaa ja myy asukkaille?

Vastaus

Useimmiten osakeasuntojen rakentaminen toteutetaan ns. perustajaurakoinnilla. Siinä rakennusliike hankkii tontin, perustaa asunto-osakeyhtiön, rakentaa sen omistamat asunnot ja markkinoi asunto-osakeyhtiön osakkeita jo rakennusvaiheessa ulkopuolisille ostajille. Rakennusliike säilyttää omistuksenpidätyksin osakkeiden omistusoikeuden ja määräysvallan asunto-osakeyhtiössä koko rakennusvaiheen ajan.

Toinen vaihtoehto on perustajarakennuttaminen. Silloin asunto-osakeyhtiön perustanut yritys (perustajarakennuttaja) antaa rakennustyön yleensä asunto-osakeyhtiön nimissä rakennusurakkana ulkopuoliselle urakoitsijalle. Urakoitsijana toimii siis eri taho kuin yhtiön osakkeiden myyjänä rakennusaikana.

Viime vuosina rakennushankkeisiin ovat lähteneet myös tavalliset kansalaiset. Talon tulevat asukkaat käynnistävät rakennushankkeen omatoimisesti tai ottavat mukaan esimerkiksi rakennuttajakonsultin valmistelemaan rakennushankketta. Tällaisessa ryhmärakennuttamisessa asukkaat pääsevät suunnittelemaan asuntojaan yksilöllisemmin omien tarpeittensa mukaisesti. Hanke vaatii mukaan lähtijöiltä sitoutumista, yhteistyökykyä ja aikaa odottaa pitkähkön projektin valmistumista suunnitteluvaiheesta tupaantuliaisiin.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi