Mitäs kielenhuoltaja sanoo tästä:Työkkärin lähettämissä päätöksissä lukee:...

Mitäs kielenhuoltaja sanoo tästä:Työkkärin lähettämissä päätöksissä lukee:...

Mitäs kielenhuoltaja sanoo tästä:

Työkkärin lähettämissä päätöksissä lukee: "Tähän lausuntoon ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla." Mikä tarkoitus 'erikseen' -sanalla on lauseessa? Jos päätös kuuluisi näin : "Tähän lausuntoon ei saa hakea muutosta valittamalla." olisiko sen merkitys toinen?

Vastaus

Koska kyse on työvoimatoimiston antamasta lausunnosta, joka perustuu työvoimapoliittisiin seikkoihin, ei sen antamasta lausunnoista saa erikseen hakea muutosta valittamalla.
(Työttömyysturvalaki 12 luku 1 §) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

Kysymyksestä tuli ilmi, että lausuntoja on monia. Sana "erikseen" täytyy ymmärtää siten, että näistä yksittäisistä lausunnoista et voi valittaa, mutta kokonaispäätökseen voit hakea muutosta.

Maksajan eli Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan antamaan päätökseen voi hakea muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta ja lautakunnan päätökseen edelleen vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden lopulliseen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/sosva/svmuu/tyotturvmuutos.htx

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta:
http://www.ttlk.fi/tietoa.html

Kommentit (0)

Vastauksesi