Mitä yhtiöitä on Suomessa, jotka valmistavat pienpuristamoita...

Mitä yhtiöitä on Suomessa, jotka valmistavat pienpuristamoita...

Mitä yhtiöitä on Suomessa, jotka valmistavat pienpuristamoita rypsiöljymetyyliesterille? (maatilakäyttö)

Vastaus

Biodoesel-prosessoreita tai esteröintilaitteistoja, joilla voi tuottaa esimerkiksi rypsiöljystä biodieseliä maatilaköyttöön, myyvät Suomessa ainakin Preseco Oy, Ekolaiho Oy, Toiminimi Ekoesko ja Viljasin Oy.

Yritysten kotisivujen osoitteet on mainittu ensimmäisinä lähteissä.

Lähteet:
http://www.preseco.eu/
http://www.viljasin.fi/
http://www.ekolaiho.fi/
http://www.ekoesko.fi/

http://www.maatilan.pirkka.fi/default.aspx?path=4;155;192&id=2390

http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts115.pdf

http://ek2.ek.fi/ymparistofoorumi/fi/yritykset/Vesihuolto_ja_jateveden_k...
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/8963/URN_NBN_fi_jyu...

http://www.kaytannonmaamies.fi/arkisto/km-706/biodieselia-tankkiin-suora...

Kommentit (0)

Vastauksesi