Mitä vaikutusta tulorekisterin käyttöönotto tuo tavallisen kansalaisen näkökulmasta?

Mitä vaikutusta tulorekisterin käyttöönotto tuo tavallisen kansalaisen näkökulmasta?

Tulorekisteri astuu voimaan 2019, mutta vaikuttaako se mitenkään mattimeikäläisiin, jos ei ole yrittäjä??

Vastaus

Tavallisen palkansaajan elämään sillä ei ole juurikaan vaikutusta, se ei tuo mukanaan erityisiä velvollisuuksia. Tulorekisterin kautta palkkatiedot välittyvät reaaliaikaisina paitsi verottajalle myös Kelaan, eläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle. Samoin (1.1.2020 alkaen) eläketulojen tiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista ovat jatkossa helposti saatavilla yhdestä paikasta reaaliaikaisesti. Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tulonsaaja voi katsoa omia tulotietojaan tai tietoja, joihin on saanut valtuutuksen. Tulonsaaja voi tarkistaa tulorekisteristä myös sen, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteet.

Kansalaisen näkökulmasta tämä helpottaa asioiden hoitamista, koska omat tulotiedot ovat ajan tasalla tulorekisterissä eikä niitä koskevia tietoja tarvitse itse toimittaa viranomaisille esimerkiksi hakemuksen liitteenä. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin ne ovat oikeutettuja ja mitä ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi