Mitä vaaditaan Suomen suurlähettilääksi valintaan ulkomaille ?

Mitä vaaditaan Suomen suurlähettilääksi valintaan ulkomaille ?

Mitä vaaditaan Suomen suurlähettilääksi valintaan ulkomaille ? Kuka heidät valitsee ja miten heidät valitaan ?

Vastaus

Suurlähettiläät ovat virka-asemaltaan ulkoasiainneuvoksia. Viran edellytyksenä on Suomen kansalaisuus. Kielitaidon vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat: suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten taitona vaaditaan hyvää taitoa suullisesti ja kirjallisesti käyttää englannin kieltä ja yhtä seuraavista kielistä: espanja, ranska, saksa tai venäjä.

Ulkoasianneuvoksilta edellytetään myös Ulkoministeriön järjestämän kansainvälisten asioiden valmennuskurssin (Kavakun) suorittamista. Koulutuksen ja siihen liittyvän harjoittelun pituus on yhteensä vähintään puolitoista vuotta ja enintään kaksi ja puoli vuotta. Valmennuskurssille valitut ovat yleensä vähintään yhden, usein useammankin akateemisen loppututkinnon suorittaneita. Edetäkseen suurlähettilääksi joutuu ensin toimimaan useita vuosia sekä Suomen ulkomaanedustuksessa että Ulkoministeriössä kotimaassa.

Edellä mainittujen kelpoisuusvaatimusten lisäksi suurlähettiläältä edellytetään perehtyneisyyttä hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja -kokemusta.

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta 1.3.2000/256

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000256

Suurlähettilään ja kiertävän suurlähettilään nimittää virkaan tasavallan presidentti.

Ulkoasianhallintolaki. 3. luku, 19 §.

Kommentit (0)

Vastauksesi