Mitä tutkintoja polamk:iin hyväksytyillä on eniten suoritettuna ennen kuin...

Mitä tutkintoja polamk:iin hyväksytyillä on eniten suoritettuna ennen kuin...

Mitä tutkintoja polamk:iin hyväksytyillä on eniten suoritettuna ennen kuin heidät hyväksytään opiskelemaan polamk:iin?
- Saako uusien opiskelijoiden valintatilanteessa suoraan lisäpisteitä aikaisemmin suoritetusta aivan muusta tutkinnosta?

Vastaus

Pahoittelen vastauksen viivästymistä!

Ensimmäiseen kysymykseesi en löytänyt vastausta.

Polamk:ssa voi suorittaa poliisin perustutkinnon, jonka edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään ammatillisen perustutkinnon tai lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon.

Muita järjestettäviä tutkintoja on poliisialipäällystön tutkinto, poliisipäällystön tutkinto ja maisterin tutkinto. Peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen lisäksi järjestetään täydennyskoulutusta, kuten erikoistumisopintoja.

Turvallisuushallinnon maisteriohjelmaan otettiin vuonna 2011 enintään 8 opiskelijaa poliisiammattikorkeakoulussa uuden päällystön tutkinnon tai vastaavat täydentävät opinnot suorittaneista. Mikäli kiintiö ei täyty näistä hakijoista, myös muut opiskelijat voivat kandidaatin tutkinnon tai vastaavien opintojen jälkeen pyrkiä tälle tutkintolinjalle. Edellytyksenä on, että pohjana olevat hallintotieteen perus- ja aineopinnot on suoritettu.

Lähteet:

http://www.polamk.fi/poliisi/poliisioppilaitos/home.nsf/pages/9C8928C8ED...

http://www.polamk.fi/poliisi/poliisioppilaitos/home.nsf/pages/DDB8C733D4...

http://www.uta.fi/opiskelu/oppiaineet/turvallhallinnon_maisteriohjelma.html

Kommentit (0)

Vastauksesi