Mitä tulisi ottaa huomioon asiakkaan kohtaamisessa työssä jos hän on Puolasta...

Mitä tulisi ottaa huomioon asiakkaan kohtaamisessa työssä jos hän on Puolasta...

Mitä tulisi ottaa huomioon asiakkaan kohtaamisessa työssä jos hän on Puolasta tuleva päihderiippuvainen tai Arabimaasta tuleva mielenterveyskuntoutuja?

Vastaus

Pelkästään kulttuurieroihin törmääminen voi aiheuttaa hankaluuksia ihmisten välisessä kohtaamisessa, mutta jos kohtaamiseen sisältyy muitakin haasteita, niin kumarran kunnioituksesta syvään.

Muutamasta kulttuurieroja käsittelevästä kirjasta saatat saada hyviä vinkkejä. Listasta on linkit kirjojen tietoihin pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen HelMet-aineistohaussa. Voit suoraan tarkistaa kirjojen saatavuustiedot. Varauksia voit tehdä, jos sinulla on kirjastokortti ja sillä tunnusluku.

Ykkösenä listalla on Päivi Vartiainen-Ora: Erilaisuus sallittu! (SAK 2007)
http://www.helmet.fi/record=b1824410~S9*fin
Kirja on kerrassaan hyödyllinen apuneuvo kulttuurien kohtaamiseen. Se on kirjoitettu ajatellen maahanmuuttajan perehdyttämistä suomalaiseen työyhteisöön, mutta kirjan näkökulmat ja käytännön vinkit ovat käyttökelpoisia kaikissa tilanteissa, joissa kulttuurit kohtaavat. Teoksessa käsitellään mm. kulttuurien erilaisia käsityksiä ihmisten välisistä suhteista ja yhteisöllisyydestä, erilaisia aikakäsityksiä ja uskontoa kulttuurin osana. (Huomion kohteena on erityisesti islam.)

Anna Alitolppa-Niitamo: Kun kulttuurit kohtaavat : matkaopas maahanmuuttajan kohtaamiseen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen (Sairaanhoitajien koulutussäätiö, Suomen mielenterveysseura 1993)
http://www.helmet.fi/record=b1133567~S9*fin
Kirjassa käsitellään maahanmuuttajien ja pakolaisten sopeutumista Suomeen sekä kulttuurien kohtaamista myös mielenterveyden näkökulmasta. Tästä saattaisi olla hyötyä.

Annika Forsander: Monietninen työ (Helsingin yliopisto 1994)
http://www.helmet.fi/record=b1246068~S9*fin
Tätä en valitettavasti ehtinyt saada käsiini, mutta asiasanoista (mm. kulttuurierot, asiakassuhde, vuorovaikutus, työ, asiakkaat, etniset ryhmät, ennakkoluulot) päätellen se voisi olla lukemisen arvoinen.

Niini Vartia: Kotona kaikkialla : kansainvälisen kanssakäymisen taitoja (Kirjapaja 2008)
http://www.helmet.fi/record=b1887540~S9*fin
Niini Vartia käsittelee kulttuurieroja ja kulttuurien kohtaamisia melko yleisellä, pakinamaisella tyylillä. Oivalluksia kirja kuitenkin synnyttää.

Kommentit (0)

Vastauksesi