Mitä teurastamoissa tehdään eläinten nahoille?

Mitä teurastamoissa tehdään eläinten nahoille?

Vastaus

Eviran sivulta löytyy seuraava teksti vastaukseksi kysymykseesi:

Pienteurastamossa eläimet tarkastetaan ennen teurastusta mahdollisten tautien varalta. Märehtijöiltä vaaditaan myös TSE- eli hullun lehmän tautitesti.

Teurastuksen jälkeen tarkastuksessa hyväksytty eläin nyljetään ja nahka suolataan. Nahat varastoidaan huoneenlämpöisessä nahkavarastossa, jonka on oltava helposti puhdistettavissa ja tuhoeläimiltä suojattu. Nahat voidaan toimittaa jatkokäsiteltäväksi sivutuoteasetuksen
mukaisesti hyväksyttyyn tekniseen laitokseen. Kuljetusten mukana on oltava kaupallinen asiakirja. Suomessa on useita teknisiä laitoksia, jotka ostavat vuotia.

Keritsemätön lampaanvilla voi olla este nahan hyödyntämiselle.

http://www.evira.fi/uploads/WebShopFiles/1226920912025.pdf

Seuraavalta sivulta löydät havainnollisen esityksen nahan valmistamisesta.

http://www.lapna.fi/valmistus.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi