Mitä termiä käytetään virheestä, kun tilastossa on verrattu vääriä (ei yhteismitallisia) asioita?

Mitä termiä käytetään virheestä, kun tilastossa on verrattu vääriä (ei yhteismitallisia) asioita?

Eli kun puurot ja vellit ovat menneet sekaisin. Kyseessä on tilastovirhe, mutta onko sillä vielä, jokin tarkempi nimitys?

Vastaus

Kyseessä on yksinkertaisesti tilastojen väärintulkinta ja/tai tilastojen väärintulkintaan perustuva argumentaatiovirhe. Tässä nimenomaisessa tapauksessa voidaan virhettä kuvaamaan käyttää myös yhteismitattomuden (incommensurability) tai vertailukelvottomuuden(incomparability) käsitteitä.

Kommentit (0)

Vastauksesi