Mitä termi akateeminen oikeastaan tarkoittaa?

Mitä termi akateeminen oikeastaan tarkoittaa?

Mitä termi akateeminen oikeastaan tarkoittaa? Ovatko akateemisia vain yliopistolaiset ja korkeakoululaiset, vai ovatko myös ammattikorkeakoululaiset akateemisia? Onko opiskelija akateeminen, vai saavuttaako akateemisuuden vasta valmistuttuaan?

Vastaus

Sana akateeminen = korkeakouluun kuuluva tai sille ominainen, yliopistollinen, ylioppilaita koskeva. Akatemia = alansa korkein oppilaitos.
Myös opiskelija on siis osa akateemista maailmaa.

Lähde:Nykysuomen sanakirja

Korkeakoulututkintoja ovat yliopistoissa (yliopistot ja tiede-ja taidekorkeakoulut) suoritettavat alemmat-ja ylemmät korkeakoulututkinnot ja ammattikorkeakoulussa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot. Eli myös ammattikorkeakoululaiset ovat akateemisia.

Kommentit (0)

Vastauksesi