Mitä televisiosta lähetetään sota-aikana?

Mitä televisiosta lähetetään sota-aikana?

Vastaus

Mahdollisuuksien mukaan televisiosta pyritään lähettämään normaalia viihdetarjontaa, jotta kansalaiset saisivat edes vähän iloa elämäänsä henkisesti ja fyysisesti raskaina aikoina, jota erilaiset kriisiajat ja sota-ajat aina ovat. Tämä edellyttää tietysti sitä, että lähetyskanavat toimivat.

”Yhteiskunta reagoi kriisitilanteeseen määräämällä poikkeustilan. Näin pyritään turvaamaan
yhteiskunnan toimivuus normaalioloista poikkeavassa tilanteessa. Suomen
lainsäädännössä poikkeustilan määräämisen edellytyksenä on aseellinen hyökkäys,
sodan uhka, vieraiden maiden välillä käytävä sota, häiriintynyt ulkomaankauppa tai
suuri katastrofi. Viimeisin äärimmäinen kriisiaika Suomessa oli toinen maailmansota.
Tällöin suuri osa väestöstä eli vielä maaseudulla. Luonnononnettomuudet eivät meillä
juuri ole uhanneet kaupunkiväestön elämää.
Kriisi voidaan määritellä arjen järjestymiseksi sellaisella poikkeuksellisella tavalla,
joka merkittävästi haittaa väestöä tai vahingoittaa huomattavaa osaa yhteisöä. Kriisikaupungeissa
urbaanit yhteisöt ovat joutuneet sosiaalisen hajaannuksen tilaan ja rakennettu
ympäristö on vahingoittunut. On ehkä tyydyttävä asukkaiden aivan perustarpeiden
täyttämiseen. Kaupungissa todentuva kriisi on tilanne, jossa kaupunkiyhteisön
arkiselviytyvyys ja arjen hallintakyky ovat merkittävästi kaventuneet suurvaaran uhan
vuoksi tai sen aikana. Ja kriisin perimmäiseksi syyksi ymmärretään siis lopulta, suoraan
tai välillisesti, ihmisten oma toiminta. ”
”Kaupungeissa tulee silti vastaisuudessakin
olemaan paikkoja, joita on suojattava ja puolustettava, sillä myös sähköiset yhteydet,
verkostot ja näiden solmukohdat, esimerkiksi joukkoviestinnän ja median keskittymät,
paikantuvat fyysiseen ympäristöön ja usein juuri kaupunkien keskustoihin.
Viestintäyhteydet ovat elintärkeitä yhteiskunnan ja kaupunkiyhteisöjen toimintakyvyn
kannalta. Kiinnostusta on ollut erityisesti siihen, miten nämä kanavat ja perinteinen
toimintoja ylläpitävä infrastruktuuri, kuten sähkön ja veden jakelu, ovat toimineet
kriisitilanteessa, esimerkiksi heti luonnonkatastrofin tai terrori-iskun jälkeen (Townsend
2004). Kaupunkiasujina olemme sähkön ja viestintäteknologioiden ”panttivankeja”.”
http://www.yss.fi/Kopomaa.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi